• Norsk Nynorsk
 • English
 • Русский
 • no
 • en
 • ru
 • KAINOS

  Priklausomai nuo teisinės srities, klausimų apimties bei sudėtingumo, valandinė darbo/konsultacijų kaina skiriasi. Darbo/konsultacijų valandos kainos svyruoja tarp 1800 ir 2200 Norvegijos kronų plius 25% PVM. Pavedimų vykdymų, siekiant konkretaus rezultato, atveju, neretai siūloma paketo kaina. Visais atvejais, jei tam yra pagrindo, siekiama proceso išlaidų išieškojimo.

   

  Sutartis tarp advokato ir kliento nėra sudaryta, kol klientas negavo sutarties dėl teisinių paslaugų teikimo I (t.y. specialiosios) dalies ir, jeigu tai yra nurodyta sutartyje, nėra padarytas avansinis pavedimas. Todėl darbas nebus pradėtas, kol šios sąlygos nebus įvykdytos.

   

  Advokatės Sandros Latotinaitės standartinės sutarties dėl teisinių paslaugų teikimo II dalį (bendrosios sąlygos) rasite čia: SUTARTIES SĄLYGOS.

   

  Valstybės finansuojama advokato pagalba

   

  Kas yra valstybės apmokama advokato pagalba („fri rettshjelp“)?

  Pirminė teisinė pagalba („fritt rettsråd“) – tai teisinės informacijos bei konsultacijų teikimas ir advokato pagalba ikiteisminio proceso metu įstatymo numatytose bylose tiems asmenims, kurių turtas ir metinės pajamos neviršija Norvegijos Karalystės Vyriausybės nustatyto turto ir pajamų lygio.

   

  Antrinė teisinė pagalba („fri sakførsel“) – tai valstybės garantuojama advokato pagalba teisminiame procese: dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas įstatymo numatytose bylose asmenims, kurių turtas ir metinės pajamos neviršija Norvegijos Karalystės Vyriausybės nustatyto turto ir pajamų lygio.

   

  Valstybės apmokamą advokato pagalbą gali gauti tiek Norvegijos Karalystės, tiek Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės piliečiai, jeigu asmenys atitinka tam tikras sąlygas.

   

  Kokias sąlygas reikia atitikti, norint gauti valstybės apmokamą advokato pagalbą? Kokiose bylose galiu tikėtis tokios pagalbos?

  Jei Jūsų turtas ir metinės pajamos neviršija Norvegijos Karalystės Vyriausybės nustatyto turto ir pajamų lygio:

   

  Vienišiems asmenims: mėnesinės bruto pajamos mažesnės nei 20 500 NOK, o metinės bruto pajamos mažesnės nei 24 6000 NOK
  Sutuoktiniams/sugyventiniams: namų ūkio mėnesinės bruto pajamos mažesnės nei 30 750 NOK, o metinės bruto pajamos mažesnės nei 369 000 NOK. Grynojo turto vertė negali viršyti 100 000 NOK.

  Teisę į pirminę ir/arba antrinę teisinę pagalbą galima gauti tam tikrose bylose:

  • Dėl galimai neteisėto atleidimo iš darbo (išskyrus atvejus, kai asmuo išimtinai siekia išieškoti neišmokėtą algą, atostoginius pinigus, viršvalandžius, skirtumą tarp sutartinės valandos kainos ir minimalaus valandinio įkainio, įtvirtinto kolektyvine sutartimi)
  • Dėl gyvenamosios vietos nuomos sutarties nutraukimo arba galimai neteisėto išmetimo iš nuomojamo buto ar namo
  • Dėl deportacijos iš Norvegijos, pažeidus Imigracijos įstatymą („Utlendingsloven“) (išskyrus atvejus, kai deportacijos byla iškelta dėl to, kad asmuo buvo teistas ar baustas, vadovaujantis Baudžiamuoju įstatymu („Straffeloven“))
  • Dėl klausimų, susijusių su tėvystės/motinystės teisėmis, vaiko globa (rūpyba), teisės matytis su vaiku
  • Dėl turto dalybų nutrūkus santuokai
  • Dėl turto dalybų nutrūkus bendram gyvenimui tarp sugyventinių, kurie nugyveno kartu daugiau nei du metus arba turi/laukia bendrų vaikų
  • Dėl kompensacijos susižeidus darbe
  • Dėl kompensacijos smurto aukoms
  • Dėl galimai neteisėto vaiko išvežimo iš Norvegijos į Lietuvą ar kitą užsienio šalį
  • Dėl NAV sprendimų („vedtak“) apskundimo

   

  Ar man reikės dar papildomai sumokėti advokatui?

  Taip – 1020 NOK priemoką. Asmenys, kurių metinės namų ūkio bruto pajamos yra didesnės nei 100 000 NOK ir kuriems yra suteikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba, moka Vyriausybės nustatyto dydžio priemoką („egenandel“) tais atvejais, kai teisinei pagalbai skirti reikia daugiau nei dviejų valandų.

   

  Asmenys, kurių metinės namų ūkio bruto pajamos yra mažesnės nei 100 000 NOK ir kuriems yra suteikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba, priemokos nemoka.

   

  Pirminės teisinės pagalbos atveju priemokos dydis lygus Vyriausybės nustatyto valandinio įkainio dydžiui – šiuo metu 1020 NOK. Antrinės teisinės pagalbos atveju privaloma priemoka sudaro 25 proc. visų išlaidų, tačiau ne daugiau nei 8160 NOK.

   

  ! Šiuo metu valstybės finansuojamos advokato pagalbos mes, deja, neteikiame. Jeigu Jūs pageidaujate gauti valstybės finansuojamą advokato pagalbą, turite kreiptis į kitą advokatą.