• Norsk Nynorsk
 • English
 • Русский
 • no
 • en
 • ru
 • PASLAUGOS

  • Atstovaujame tiek darbdavius, tiek samdomus darbuotojus visose darbo ginčų sprendimo stadijose. Visais atvejais siekiame taikaus ir, žinoma, savo klientams pigesnio problemos sprendimo būdo, tačiau, jeigu šalys visgi nepasiekia susitarimo,  giname klientų teises bei interesus visose teisminėse bei ikiteisminėse instancijose.
  • Statybų sektoriuje apyvarta kasmet daugiamilijoninė. Dėl kiekvienos mokėtinos kronos sudaromos sutartys. Sutarčių skaičius didžiulis, klaidų – deja, taip pat.
  • Padedame statybos įmonėms paruošti sutartis, kitų paruoštas sutartis peržiūrėti bei, jei reikia, redaguoti, analizuojame sutartinės bei įstatyminės civilinės atsakomybės ribas, klientų vardu reikalaujame sutartinių įsipareigojimų vykdymo, padedame spręsti kilusius ginčus.
  • Didelę mūsų darbo dalį sudaro situacijų analizavimas prieš pasirašant sutartį. Tikslas – identifikuoti bei pašalinti rizikos faktorius ir taip užkirsti kelią klaidų bei materialios žalos atsiradimui.
  • Gera verslo strategija yra visada tartis su advokatu dar derybinėje sutarties sudarymo stadijoje, dar nekilus ginčui. Tokiu būdu išvengiama aštrių konfliktų ir situacijų be išeities bei, savaime suprantama, didelių problemos sprendimo/bylinėjimosi išlaidų.
  • Parduodant nekilnojamąjį turtą, brokerių, Norvegijoje taip vadinamų "meglerių", samdyti, priešingai vyraujančiai nuomonei, nėra būtina. Be to, "meglerių" atstovavimo kainos, atsižvelgiant į jų realios profesinės atsakomybės lygį pirkėjo atžvilgiu dėl neteisingo ar nepilno informavimo apie parduodamo nekilnojamojo turto objekto, neatrodo teisingos.
  • Padėsime Jums sutvarkyti ekonomines tranzakcijas bei nuosavybės teisės perėjimą. Norvegijos akreditacija. Profesinės civilinės atsakomybės draudimas.
  • Ar žinote, kokia būtų jūsų kaip sutuoktinio(-ės) ar sugyventinio(-ės) turtinė padėtis skyrybų ar mirties atveju, taip pat, pavyzdžiui, kreditorių atžvilgiu? Turtas ir pinigai toli gražu ne viskas gyvenime, bet visgi tai labai svarbu tam, kad mes jaustumės saugiai.
  • Prieš tuokiantis ar pradedant gyvenimą kartu, kiekvienas turėtų pasidomėti savo būsima turtine padėtimi ir, jei reikia, atitinkamai įforminti turtinius santykius pagal savo pageidavimus ateities perspektyvoje. Skiriantis šalių pageidavimai retai turi sprendžiamąją galią, todėl patartina galvoti blaiviai, pasitelkti šaltą protą, nesivadovauti jausmais bei pasirūpinti savo ekonomine padėtimi dar prieš pradedant bendrą gyvenimą. Vedybinės bendro/ gyvenimo sutarties sudarymas, užtikriname Jus, neprognozuoja skyrybų.
  • Didelę mūsų darbo dalį sudaro turto dalybos skyrybų atveju ar nutrūkus bendram gyvenimui. Galime drąsiai teigti, kad didžiojom daugumoj atvejų, vedybinė ar bendro gyvenimo sutartis, jeigu tokia būtų buvusi pasirašyta, turto dalybų procesą būtų ženkliai palengvinusi, jau nekalbant apie tai, kad išlaidos advokato pagalbai apmokėti būtų buvusios palyginus visai nereikšmingos.
  • Padedame savo klientams tinkamai įforminti savo turtinius santykius tiek sutuoktiniams, tiek sugyventiniams: ruošiame vedybines bei bendro gyvenimo sutartis, teisiškai įforminame dovanojimo sandorius, kita. Tai – svarbūs dokumentai, leidžiantys apsidrausti dėl teisinių pasekmių skyrybų atveju bei leidžiantys ramiai gyventi.
  • Padedame spręsti ir turto dalybų klausimus, padedame sudaryti teisinių pasekmių sutartis.
  • Santuoka Norvegijoje absoliučiai didžiojoje daugumoje atvejų nutraukiama neteisminiu keliu, padedant advokatams. Jei santuoka nutraukiama sutartyje neaptarus teisinių pasekmių, neretai tenka visgi kreiptis į teismą, iškelti bylą, kurios metu bus išspręsti "pamiršti" klausimai.
  • Visais atvejais siekiame taikaus ir, žinoma, savo klientams pigesnio problemos sprendimo būdo, tačiau, jeigu šalys visgi nepasiekia susitarimo, giname klientų teises bei interesus visose teisminėse bei ikiteisminėse instancijose.
  • Ginčai dėl vaikų atsiranda susituokusiems, taip pat nesusituokusiems asmenims. Nesutarimai dažniausiai kyla dėl šių klausimų:

  • Vaiko gyvenamosios vietos nustatymas
  • Bendravimo su vaiku tvarkos nustatymas
  • Išlaikymo priteisimas

   

  • Svarbu efektyviai spręsti iškilusias problemas, kad vaikams netektų išgyventi tėvų nesutarimų. Visais atvejais siekiame taikaus ir, žinoma, savo klientams pigesnio problemos sprendimo būdo, tačiau, jeigu šalys visgi nepasiekia susitarimo,  giname klientų teises bei interesus visose teisminėse bei ikiteisminėse instancijose.
  • Pradelsto apmokėjimo išieškojimą Norvegijoje įprasta perduoda kuriam nors skolų išieškojimo (”inkaso”) biurui. Tokie biurai jūsų, kaip kreditoriaus, vardu administruoja išieškomą reikalavimą. Bet ar tikrai jums tai apsimoka? Jei jums priklausančio apmokėjimo suma yra nemaža, atsakymas į šį klausimą yra paprastas: NE. Piniginiai reikalavimai greitai pasensta, todėl yra svarbu nedelsti su pinigų išieškojimu. Kuo anksčiau pradėsite teisminį skolų išieškojimą ir užsitikrinsite skolininko turto areštą, tuo lengviau bus tuos pinigus atgauti. Turto areštas neleidžia skolininkui disponuoti savo turtu (skolininkas nebegali jo parduoti ar perleisti kitiems), kol jis nesumokėjo jums priklausančių pinigų. Daugiau informacijos rasite čia: www.moneyback.no
  • Įmonės nemokumo (ar bankroto) atveju visais atvejais sprendžiame, ar nėra pagrindo patraukti asmeninėn atsakomybėn valdybos narių, vadovo ar akcininkų. Jų pareigos yra apibrėžtos, nors ir netiksliai, Akcinių bendrovių įstatyme (norv. aksjeloven). Minėti asmenys turi pareigą veikti sąžiningai ir protingai. Šios sąvokos labai plačios ir apima eilę prievolių, kurių nevykdymas gali užtraukti asmeninę atsakomybę. Jei, pvz., įmonės vadovas ar valdyba žinojo, jog įmonė yra nemoki ir nesiėmė jokių veiksmų, negana to, sudarinėjo sutartis su partneriais, žinodami, kad jų sąskaitų negalės apmokėti, jie gali būti pripažinti asmeniškai atsakingais už kreditorių patirtą žalą.
  • Teismui pripažinus, kad valdybos ar vadovo sprendimai įtakojo įmonės nemokumą ar bankrotą arba, pvz., kad įmonės vadovybė, atsižvelgiant į įmonės finansinę situaciją, neturėjo sudarynėti naujų sutarčių ir taip padaryti savo partneriams nuostolių, vadovas ar įmonės valdybos nariai turi prisiimti asmeninę atsakomybę ir atlyginti kreditoriams padarytus nuostolius - iš savo kišenės.
  • Pagal Norvegijos teisę, sutartys gali būti sudaromos tiek žodžiu, tiek raštu. Tiek žodinių, tiek raštiškų sutarčių galia yra tokia pat. Vienintelis, tačiau esminis, žodinių sutarčių trūkumas – jas įrodyti yra gerokai sunkiau. Tai savo ruožtu turi didelės reikšmės dažnai dėl to kylančių ginčų sprendimo kainai.
  • Padedame savo klientams paruošti įvairių tipų sutartis.
  • Ruošiame bei atstovaujame pasirašant vekselius-vykdomuosius dokumentus. Turint tokį dokumentą, kreditorius iškart gali kreiptis į antstolį ir sutaupyti laiko ir lėšų, kurios kitu atveju, jei skola nėra grąžinama, būtų tikrai reikalingos sunkiam teismų maratonui.
  • Konsultuojame įvairių teisinių formų įmonių steigimo, užsienio įmonių registravimo Norvegijoje klausimais.
  • Kasdien konsultuojame užsienio įmones, vykdančias veiklą Norvegijoje kaip “NUF” pagal labiausiai rūpimus klausimus:

  • privalomos apskaitos tipas
  • privalomos ataskaitos Norvegijos institucijoms
  • įmonės veiklos apmokestinimas Norvegijoje:

  - gyventojų pajamų mokestis
  - darbuotojo bei darbdavio socialinio draudimo įmokos
  - pelno mokestis
  - PVM

  • dvigubo apmokestinimo išvengimas
  Lietuvoje/Latvijoje/Estijoje/Lenkijoje įdarbintos darbo jėgos naudojimas Norvegijoje: komandiruoti ar nuomoti?
  trečiųjų šalių piliečių darbo jėgos naudojimas Norvegijoje

   

  • Pagrinde dirbame su Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei Lenkijoje registruotomis įmonėmis, taip pat kalbame lietuviškai ir rusiškai.
  • Kasdien konsultuojame užsienyje registruotas įmones, vykdančias veiklą Norvegijoje kaip NUF, turime didelę patirtį ir įdirbį sprendžiant sudėtingus klausimus:

  • privalomos apskaitos tipas
  • privalomos ataskaitos Norvegijos institucijoms
  • įmonės veiklos apmokestinimas Norvegijoje:

  - gyventojų pajamų mokestis
  - darbuotojo bei darbdavio socialinio draudimo įmokos
  - pelno mokestis
  - PVM

  • dvigubo apmokestinimo išvengimas
  Lietuvoje/Latvijoje/Estijoje/Lenkijoje įdarbintos darbo jėgos naudojimas Norvegijoje: komandiruoti ar nuomoti?
  trečiųjų šalių piliečių darbo jėgos naudojimas Norvegijoje

   

  • Pagrinde dirbame su Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei Lenkijoje registruotomis įmonėmis, taip pat kalbame lietuviškai ir rusiškai.

  Atstovaujame tarptautinius vežėjus sprendžiant ginčus pervežimų versle. Kasdien teikiame konsultacijas šių šalių įmonėm, vykdančiom veiklą Norvegijoje, atstovaujame jas teismuose, turime didelę patirtį ir įdirbį sprendžiant sudėtingus ginčus.

  • Konsultuojame dėl deportacijos iš Norvegijos bei Šengeno erdvės. Turime itin didelę patirtį ir įdirbį šioje srityje.