• Norsk Nynorsk
 • English
 • Русский
 • no
 • en
 • ru
 • PASLAUGOS

  • Atstovaujame tiek darbdavius, tiek samdomus darbuotojus visose darbo ginčų sprendimo stadijose. Visais atvejais siekiame taikaus ir, žinoma, savo klientams pigesnio problemos sprendimo būdo, tačiau, jeigu šalys visgi nepasiekia susitarimo,  giname klientų teises bei interesus visose teisminėse bei ikiteisminėse instancijose.
  • Statybų sektoriuje apyvarta kasmet daugiamilijoninė. Dėl kiekvienos mokėtinos kronos sudaromos sutartys. Sutarčių skaičius didžiulis, klaidų – deja, taip pat.
  • Padedame statybos įmonėms paruošti sutartis, kitų paruoštas sutartis peržiūrėti bei, jei reikia, redaguoti, analizuojame sutartinės bei įstatyminės civilinės atsakomybės ribas, klientų vardu reikalaujame sutartinių įsipareigojimų vykdymo, padedame spręsti kilusius ginčus.
  • Didelę mūsų darbo dalį sudaro situacijų analizavimas prieš pasirašant sutartį. Tikslas – identifikuoti bei pašalinti rizikos faktorius ir taip užkirsti kelią klaidų bei materialios žalos atsiradimui.
  • Gera verslo strategija yra visada tartis su advokatu dar derybinėje sutarties sudarymo stadijoje, dar nekilus ginčui. Tokiu būdu išvengiama aštrių konfliktų ir situacijų be išeities bei, savaime suprantama, didelių problemos sprendimo/bylinėjimosi išlaidų.
  • Parduodant nekilnojamąjį turtą, samdyti brokerį, Norvegijoje taip vadinamą "meglerį", priešingai vyraujančiai nuomonei, nėra būtina. Be to, "meglerių" atstovavimo kainos, atsižvelgiant į jų realios profesinės atsakomybės lygį pardavėjo bei pirkėjo atžvilgiu, neatrodo teisingos.
  • Tvarkome ekonomines tranzakcijas bei nuosavybės teisės perėjimą už protingesnę kainą. Be abejo, turime pilną profesinės civilinės atsakomybės draudimą.
  • Pagal Norvegijos teisę, sutartys gali būti sudaromos tiek žodžiu, tiek raštu. Tiek žodinių, tiek raštiškų sutarčių galia yra tokia pati. Vienintelis, tačiau esminis, žodinių sutarčių trūkumas – jas įrodyti yra gerokai sunkiau. Tai savo ruožtu turi didelės reikšmės dažnai dėl to kylančių ginčų sprendimo kainai. Todėl visais atvejais rekomenduojame sudarynėti rašytines sutartis, net jei tai liečia ir mažesnės vertės sandorius. Rašytinė sutartis visada padės Jums sutaupyti laiko ir/arba lėšų.
  • Ruošiame įvairių tipų sutartis.
  • Ruošiame bei atstovaujame pasirašant vekselius-vykdomuosius dokumentus. Turint tokį dokumentą, kreditorius iškart gali kreiptis į antstolį bei reikalauti skolos grąžinimo priverstine tvarka.
  • Pradelsto apmokėjimo išieškojimą Norvegijoje įprasta perduoda kuriam nors skolų išieškojimo (”inkaso”) biurui. Tokie biurai jūsų, kaip kreditoriaus, vardu administruoja išieškomą reikalavimą. Bet ar tikrai jums tai apsimoka? Jei jums priklausančio apmokėjimo suma yra nemaža, atsakymas į šį klausimą yra paprastas: NE. Piniginiai reikalavimai greitai pasensta, todėl yra svarbu nedelsti su pinigų išieškojimu. Kuo anksčiau pradėsite teisminį skolų išieškojimą ir užsitikrinsite skolininko turto areštą, tuo lengviau bus tuos pinigus atgauti. Turto areštas neleidžia skolininkui disponuoti savo turtu (skolininkas nebegali jo parduoti ar perleisti kitiems), kol jis nesumokėjo jums priklausančių pinigų. Daugiau informacijos rasite čia: www.moneyback.no
  • Įmonės nemokumo (ar bankroto) atveju visais atvejais sprendžiame, ar nėra pagrindo patraukti asmeninėn atsakomybėn valdybos narių, vadovo ar akcininkų. Jų pareigos yra apibrėžtos, nors ir netiksliai, Akcinių bendrovių įstatyme (norv. aksjeloven). Minėti asmenys turi pareigą veikti sąžiningai ir protingai. Šios sąvokos labai plačios ir apima eilę prievolių, kurių nevykdymas gali užtraukti asmeninę atsakomybę. Jei, pvz., įmonės vadovas ar valdyba žinojo, jog įmonė yra nemoki ir nesiėmė jokių veiksmų, negana to, sudarinėjo sutartis su partneriais, žinodami, kad jų sąskaitų negalės apmokėti, jie gali būti pripažinti asmeniškai atsakingais už kreditorių patirtą žalą.
  • Teismui pripažinus, kad valdybos ar vadovo sprendimai įtakojo įmonės nemokumą ar bankrotą arba, pvz., kad įmonės vadovybė, atsižvelgiant į įmonės finansinę situaciją, neturėjo sudarynėti naujų sutarčių ir taip padaryti savo partneriams nuostolių, vadovas ar įmonės valdybos nariai turi prisiimti asmeninę atsakomybę ir atlyginti kreditoriams padarytus nuostolius - iš savo kišenės.
  • Pagal Norvegijos teisę, sutartys gali būti sudaromos tiek žodžiu, tiek raštu. Tiek žodinių, tiek raštiškų sutarčių galia yra tokia pat. Vienintelis, tačiau esminis, žodinių sutarčių trūkumas – jas įrodyti yra gerokai sunkiau. Tai savo ruožtu turi didelės reikšmės dažnai dėl to kylančių ginčų sprendimo kainai.
  • Padedame savo klientams paruošti įvairių tipų sutartis.
  • Ruošiame bei atstovaujame pasirašant vekselius-vykdomuosius dokumentus. Turint tokį dokumentą, kreditorius iškart gali kreiptis į antstolį ir sutaupyti laiko ir lėšų, kurios kitu atveju, jei skola nėra grąžinama, būtų tikrai reikalingos sunkiam teismų maratonui.
  • Konsultuojame įvairių teisinių formų įmonių steigimo, užsienio įmonių registravimo Norvegijoje klausimais.
  • Kasdien konsultuojame užsienio įmones, vykdančias veiklą Norvegijoje kaip “NUF” pagal labiausiai rūpimus klausimus:
   • privalomos apskaitos tipas
   • privalomos ataskaitos Norvegijos institucijoms
   • įmonės veiklos apmokestinimas Norvegijoje:
    • gyventojų pajamų mokestis
    • darbuotojo bei darbdavio socialinio draudimo įmokos
    • pelno mokestis
    • PVM
   • dvigubo apmokestinimo išvengimas
   • Lietuvoje/Latvijoje/Estijoje/Lenkijoje ir t.t. įdarbintos darbo jėgos naudojimas Norvegijoje: komandiruoti ar nuomoti?
   • trečiųjų šalių piliečių darbo jėgos naudojimas Norvegijoje
  • Konsultuojame įvairių teisinių formų įmonių steigimo, užsienio įmonių registravimo Norvegijoje klausimais.
  • Kasdien konsultuojame užsienio įmones, vykdančias veiklą Norvegijoje kaip “NUF” pagal labiausiai rūpimus klausimus:
   • privalomos apskaitos tipas
   • privalomos ataskaitos Norvegijos institucijoms
   • įmonės veiklos apmokestinimas Norvegijoje:
    • gyventojų pajamų mokestis
    • darbuotojo bei darbdavio socialinio draudimo įmokos
    • pelno mokestis
    • PVM
   • dvigubo apmokestinimo išvengimas
   • Lietuvoje/Latvijoje/Estijoje/Lenkijoje ir t.t. įdarbintos darbo jėgos naudojimas Norvegijoje: komandiruoti ar nuomoti?
   • trečiųjų šalių piliečių darbo jėgos naudojimas Norvegijoje
  • Teikiame konsultacijas transporto įmonėm, vykdančiom veiklą Norvegijoje, turime didelę patirtį ir įdirbį sprendžiant sudėtingus klausimus, susijusius su krovininių transporto priemonių vairuotojų darbo laiko reguliavimu, transporto licenzijos Norvegijoje išdavimu ir net atšaukimu.
  • Mūsų „transporto“ blogą norvegų kalba rasite čia: https://latotinaite.no/blogg/. Primygtinai skatiname pasigilinti į blogo straipsnius visus, kuriuos domina krovininių transporto priemonių vairuotojų darbo laiko reguliavimas Norvegijoje. Keletą blogo straipsnių transporto tema lietuvių kalba galite rasti čia: https://latotinaite.no/blogg/
  • Konsultuojame dėl deportacijos iš Norvegijos bei Šengeno erdvės. Turime itin didelę patirtį ir įdirbį šioje srityje.