Užsakyti advokato Norvegijoje konsultaciją
Skip to content

Darbuotojų nuoma Norvegijoje.
Įstatyminės bazės pakeitimai nuo 2023.04.01.

Nuo 2023.04.01 ženkliai sugriežtinta darbuotojų nuomos iš įdarbinimo agentūrų tvarka. Visų pirma pašalinta galimybė Norvegijos įmonėms nuomotis darbuotojus iš įdarbinimo agentūrų esant įvairiems laikino pobūdžio darbams bei laikinam poreikiui, o tai anksčiau apėmė gan plačias įdarbinimo formas. Toliau, įvestas bendras draudimas nuomotis darbuotojus iš įdarbinimo agentūrų statybos ir su statybomis susijusiems darbams Oslo bei Viken regionuose. Taipogi įvesta taisyklė, kad darbuotojas, išdirbęs pas užsakovą Norvegijoje 3 metus, turi teisę gauti nuolatinį kontraktą iš to užsakovo Norvegijoje.

Norvegijos įmonėms paliktos itin siauros galimybės teisėtai nuomotis darbuotojus iš įdarbinimo agentūrų, t.y. esant tik sekantiems laikino pobūdžio darbams:

  • darbas pakaitiniui darbuotojui
  • darbas praktikantui
  • užsakovui Norvegijoje sudarant sutartį su NAV, kaip priemonė, skatinanti darbingumą

Aukščiau paminėti sugriežtinimai, tiesa, negalioja įmonėms, kurios iš įdarbinimo agentūrų nuomojasi medicinos darbuotojus, įvairių sporto šakų atstovus, sporto srities teisėjus ir pan. Svarbiausias momentas visgi turbūt tas, kad aukščiau paminėti sugriežtinimai negalioja įmonėms, kurių veikla neatitinka sąvokos „įdarbinimo agentūra” kriterijų bei kurios šalia darbuotojų nuomos užsiima dar ir kitokio pobūdžio veikla, pvz. gamina produkciją ar atlieka rangos darbus. Esti ir kitų sąlygų. Tai reiškia, kad užsienio įmonėms keliai nuomoti darbuotojus į Norvegiją toli gražu nėra užkirsti. Užsienio įmonės ir toliau gali teisėtai nuomoti darbuotojus statybos ir pan. darbams Oslo bei Viken regionuose, tiesa, jei visos sąlygos tam išpildytos. Susisiekite ir pakalbėkime apie tai plačiau.