Užsakyti advokato Norvegijoje konsultaciją
Skip to content

Darbo teisė

Darbo sutarčių rengimas

Pagal Norvegijos teisę, sutartys gali būti sudaromos tiek žodžiu, tiek raštu.Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Tai galioja tiek rašytinėm, tiek žodinėm sutartim. Pagrindinis skirtumas tarp rašytinių ir žodinių sutarčių yra tas, kad žodinę sutartį, kilus konfliktui, sudėtingiau įrodyti. Todėl žodinės sutartys ginčo atveju kone visada reikalauja ženkliai didesnių laiko bei finansinių resursų. Dėl šios priežasties visada klientams rekomenduojame pasirūpinti rašytine sutartimi.

Skaityti daugiau

Darbo sutarčių nutraukimas

Darbo sutarčių nutraukimą Norvegijos darbo teisėje reglamentuoja darbo kodekso nuostatos, o jas aiškina teismų praktika, kuri,  tiesa, yra nuolatiniame dinamizacijos procese.

Skaityti daugiau

Darbuotojo laikinas nušalinimas

Pasitaiko atvejų, kai darbuotojas darbdavio atžvilgiu elgiasi nelojaliai, šmeižia, skundžia, grasina susidorojimu per teismus, «nemokamus» advokatus ir pan.

Skaityti daugiau

Darbdavys nepatenkintas darbuotoju: kaip elgtis?

Darbdavio nepasitenkinimą darbuotoju paprastai seka noras juo atsikratyti. Darbdavys veikia vedamas emocijų, principų ar šiaip nuoširdžių įsitikinimų, jog viską daro «gerai» ir todėl nemato reikalo pasitarti su advokatu.

Skaityti daugiau

Įspėjimai darbuotojui

Įspėjimai darbuotojui nėra minimi Norvegijos darbo kodekse, tačiau jie neabejotinai yra svarbi nerašytinės Norvegijos darbo teisės dalis ir itin svarbus įrankis, kurį turi darbdavys darbo teisiniuose santykiuose.

Skaityti daugiau

Teisėti išminusavimai iš darbo užmokesčio

Išminusavimų iš darbo užmokesčio teisėtumas – turbūt vieni dažniausių klausimų, kuriuos, kaip nekeista, sprendžia teismai Norvegijos darbo ginčuose, nors tam, kad užkirsti kelią tokio pobūdžio ginčams, daug investicijų nereikia.

Skaityti daugiau

Minimalus valandinis atlygis Norvegijoje: ką galime įskaičiuoti?

Norvegijoje eilėje darbo sferų, pvz., statybų, valymo, aptarnavimo paslaugų,  numatytas minimalus valandinis atlygis. Darbo sutarties šalys gali nusimatyti įvairius atlyginimo už darbą paskaičiavimo modelius, tačiau galutiniame rezultate, valandinis atlygis, t. y. atlyginimo dydis iki mokesčių išskaitymo („ant popieriaus“) padalijus iš faktiškai išdirbtų valandų skaičiaus, negali būti žemesnis, nei nustatytas minimumas.

Skaityti daugiau

Darbo valandų registravimas. Reikalavimai.

Pastaraisiais metais Norvegijoje vis dažniau vykdomos jungtinės kelių valstybinių tarnybų kontrolės: Norvegijos darbo, mokesčių, kelių inspekcijos, policijos bei imigracijos direktorato, kurių metu tikrinamas darbo laiko registravimas, o ypač, ar darbdavio darbo laiko apskaitos sistemoje registruotas laikas atitinka faktiškai išdirbtą darbo laiką bei ar darbuotojas gauna atlygį už faktiškai išdirbtą darbo laiką.

Skaityti daugiau

Viršvalandžiai. Suminė laiko apskaita.

Viršvalandžiai – tai darbo valandos, kurios viršija įstatymines (ne sutartines!) ribas, vertinant tiek paros, tiek savaitės atžvilgiu. Pagrindinė taisyklė – viršvalandžiai susidaro, jei darbo laikas viršija 9 valandas per parą, o per savaitę dirbama ilgiau, nei 40 valandų. 

Skaityti daugiau

ES/ EEE piliečių komandiravimas darbams į Norvegiją iš Lietuvoje įsteigtos įmonės

ES šalių piliečiai gali be jokių apribojimų gyventi bei dirbti Norvegijoje. Jei ketinama dirbi šalyje dirbti ilgiau, nei 3 mėnesius, būtina tik registruotis policijoje bei gauti registracijos patvirtinimą.

Skaityti daugiau

Darbuotojas pateikia nedarbingumo pažymą, tačiau, akivaizdu, neserga. Kaip elgtis?

Gan dažnai pasitaikanti situacija: Darbuotojas pateikia nedarbingumo pažymą, tačiau, akivaizdu, neserga. Darbdavys tokiu atveju neprivalo mokėti ligos išmokos (kitaip tariant – darbo užmokesčio už ta periodą) darbdavio periode (t.y. iki 16 kalendorinių dienų), tačiau siekiant apsaugoti savo teisinius interesus, privalo atlikti tam tikras formalizacijas.

Skaityti daugiau

Trečiųjų šalių piliečių komandiravimas darbams į Norvegiją iš Lietuvoje įsteigtos įmonės

Labai daug Baltijos šalių įmonių darbina trečiųjų šalių (ne ES šalių, pvz. Ukrainos, Baltarusijos) piliečius, kuriuos siunčia darbams į užsienį, tame tarpe į Norvegiją. Todėl gauname labai daug kreipimųsi dėl trečiųjų šalių darbuotojų teisėto buvimo bei darbo Norvegijoje įforminimo veiksmų.

Skaityti daugiau

Darbo teisės normų pažeidimas. Administracinės baudos darbdaviui

Pastaraisiais metais Norvegijoje vis dažniau vykdomos jungtinės kelių valstybinių tarnybų kontrolės: Norvegijos darbo, mokesčių, kelių inspekcijos, policijos bei imigracijos direktorato, kurių metu tikrinamas darbo laiko registravimas (o ypač, ar darbdavio darbo laiko apskaitos sistemoje registruotas laikas atitinka faktiškai išdirbtą darbo laiką), darbuotojo darbo sąlygos (o ypač, ar darbuotojas gauną nustatytą minimalų valandinį atlygį, kaip jis paskaičiuojamas, ar algalapy nurodytas atlyginimas „į rankas“ faktiškai jam išmokamas) ir t.t.

Skaityti daugiau

Baudžiamasis persekiojimas už minimalaus valandinio atlygio neišmokejimą, neteisėtus išskaičiavimus ir pan.

Norvegijoje nuo 2022 m. sausio 1 d. įvesta baudžiamoji atsakomybė už «darbo užmokesčio vagystę». Čia numatyta finansinė arba (netgi) kalėjimo bausmė iki 6 metų. Norvegija tokiu būdu tapo pirmąja valstybe Europoje, kriminalizavusia «darbo užmokesčio vagystę».

Skaityti daugiau

Atstovavimas ikiteisminiuose bei teisminiuose ginčuose

Turime ilgametę darbo patirtį sprendžiant tiek ikiteisminius, tiek teisminius darbo ginčus bei galime pasigirti puikiais rezultatais.

Skaityti daugiau

Atstovavimas baudžiamajame procese

Tiek Norvegijos darbo, tiek baudžiamajame kodekse numatyta įmonių baudžiamoji atsakomybė už darbo kodekso straipsnių pažeidi(nėji)mą. Čia numatyta finansinė bausmė. Galima ir įmonės turto konfiskacija. Kraštutiniais atvejais įmonei gali būti uždrausta toliau vykdyti veiklą.

Skaityti daugiau

Darbuotojų apgyvendinimas Norvegijoje

Norvegijos įmonės dažnai įdarbina žmones iš užsienio, kurie nuolatinės gyvenamosios vietos Norvegijoje neturi. Ryšium su tuom darbuotojams paprastai suteikiamas apgyvendinimas: neatlygintinai arba už tam tikrą mokestį.

Mūsų praktika rodo, kad (tinkamų) sutarčių dėl būsto suteikimo nepasirašymas yra sisteminė problema, dėl ko dažnai kyla ginčai dėl sutartinių santykių turinio, o ypač dėl to, ar darbuotojui suteiktas būstas pagal Norvegijos būstų nuomos įstatymą (dėl kurios priežasties nuomininkas įgyja eilę įstatyminių teisių), ar kitu pagrindu (kuris nesuteikia darbuotojui tų pačių teisių, kokias garantuoja Norvegijos būstų nuomos įstatymas). Įmonėms mes primygtinai siūlome nepasirašynėti su darbuotojais sutarčių pagal Norvegijos būstų nuomos įstatymą. Tokių sutartinių santykių pagrindinė priežastis yra darbas įmonėje, o ne būsto nuoma, be to, įmonė-darbdavė paprastai net neužsiima profesionalia nekilnojamojo turto nuomos veikla.

Iš darbuotojų, kuriems suteikiamas apgyvendinimas už tam tikrą mokestį, užmokesčio darbdavys taip pat dažniausiai nori atlikti apgyvenimo mokesčio išskaičiavimus iš atlyginimo, tačiau neretai nėra sudaręs jokios rašytinės sutarties dėl išskaičiavimų arba jos yra netinkamos arba netgi nesuprantamos. Įmones primygtinai raginame pasirašynėti aiškias ir suprantamas sutartis dėl išskaičiavimų iš darbo užmokesčio už darbuotojui suteiktą apgyvendinimą: tiek dėl fiksuotų mokesčių, tiek dėl komunalinių išlaidų (ypač elektros). Jei nusimatomas papildomas mokėjimas/ išminusavimas už komunalines išlaidas, būtina aiškiai įvardinti, kaip komunalinės išlaidos, tenkančios konkrečiam darbuotojui, bus apskaičiuojamos. Dėl augančios infliacijos natūralu nusimatyti ir fiksuoto apgyvendinimo mokesčio indeksavimą, kada tai vyks ir pagal kokią metodiką.

Sutarties nebuvimas arba neaiškios sutarties sąlygos ginčo atveju būtų vertinamos darbdavio nenaudai, o tai vėlgi atsilieptų įmonės finansams. Kreiptis į advokatą ir užsitikrinti savo teisinius bei ekonominius interesus yra ne prabanga, o būtinybė, užtikrintas investavimas, formuojantis stiprius įmonės veiklos pamatus.

Darbuotojų nuoma Norvegijoje (įstatyminės bazės pakeitimai nuo 2023.04.01)

Nuo 2023.04.01 ženkliai sugriežtinta darbuotojų nuomos iš įdarbinimo agentūrų tvarka. Visų pirma pašalinta galimybė Norvegijos įmonėms nuomotis darbuotojus iš įdarbinimo agentūrų esant įvairiems laikino pobūdžio darbams bei laikinam poreikiui, o tai anksčiau apėmė gan plačias įdarbinimo formas. Toliau, įvestas bendras draudimas nuomotis darbuotojus iš įdarbinimo agentūrų statybos ir su statybomis susijusiems darbams Oslo bei Viken regionuose. Taipogi įvesta taisyklė, kad darbuotojas, išdirbęs pas užsakovą Norvegijoje 3 metus, turi teisę gauti nuolatinį kontraktą iš to užsakovo Norvegijoje.

Skaityti daugiau

Vienkartinė advokato konsultacija