Bestill advokatkonsultasjon
Skip to content

Priser

Vår veiledende timepris er fra 2400 + 25% mva pr. time, avhengig av sakens art og vanskelighetsgrad. Den timesatsen som skal danne utgangspunkt for salærberegningen i saken, avtales ved inngåelsen av oppdraget. Fakturering skjer hovedsakelig på grunnlag av medgått tid, med mindre klienten har inngått avtale om fast pris.

Til sikkerhet for betaling ber vi alltid om innbetaling av et forskudd.


Fri rettshjelp

I enkelte typer saker har man krav på fri rettshjelp. Du kan finne mer informasjon om dine rettigheter her:

Vi tar ikke på oss saker med fri rettshjelp.