Užsakyti advokato Norvegijoje konsultaciją
Skip to content

Viršvalandžiai. Suminė laiko apskaita.

  • Viršvalandžiai Norvegijos darbo teisėje

Viršvalandžiai – tai darbo valandos, kurios viršija įstatymines (ne sutartines!) ribas, vertinant tiek paros, tiek savaitės atžvilgiu. Pagrindinė taisyklė – viršvalandžiai susidaro, jei darbo laikas viršija 9 valandas per parą, o per savaitę dirbama ilgiau, nei 40 valandų. Tam tikrose srityse galioja specialios taisyklės, kurios numato kitas darbo valandų ribas, pavyzdžiui, laivų statybos bei laivų remonto srityje. Čia viršvalandžiai skaičiuojasi, jei per savaitę dirbama ilgiau, nei 37,5 valandas.

Būtina pabrėžti, kad darbdavys negali pasirinkti, kaip skaičiuoti viršvalandžius. Išdirbtos valandos turi būti vertinimos tiek paros, tiek savaitės atžvilgiu. Tai reiškia, kad jei darbuotojas kurią dieną išdirba daugiau, nei 9 valandas, tačiau savaitės begyje neviršija 40 valandų, viršvalandžiai vis vien susidaro minėtą dieną.

Jeigu darbuotojas išdirba ilgesnes darbo valandas, nei nurodyta darbo sutartyje, tačiau neviršija įstatyminių ribų, vertinant tiek paros, tiek savaitės atžvilgiu, viršvalandžiai nesiskaičiuoja. Pavyzdžiui, darbo laikas pagal sutartį – 7,5 valandos per parą, 37,5 valandos per savaitę. Darbuotojas faktiškai išdirba 8,5 valandų kai kuriomis dienomis, tačiau bendras darbo laikas per savaitę neviršija 40 valandų. Tokiu atveju viršvalandžiai nesiskaičiuoja.

  • Privaloma priemoka už viršvalandinį darbą. Kiti kompensavimo modeliai.

Viršvalandinis darbas pagal Norvegijos Darbo kodeksą turi būti kompensuojamas minimum 40% bruto priedu. Pavyzdžiui, jeigu darbuotojo valandinis bruto atlygis yra 220 NOK, už viršvalandinį darbą jis turetų gauti papildomai 88 NOK, viso 308 NOK.

Tam tikrais atvejais viršvalandinį darbą galima kompensuoti kitaip, pavyzdžiui nusimatant suminę darbo laiko apskaitą arba suteikiamu laisvu laiku. Abiem atvejais egzistuoja eilė niuansų ir, koks kompensavimo modelis tinkamiausias darbdaviui, paaiškės tik individualios konsultacijos metu. Susisiekite ir mes padėsime jums užtikrinti jūsų teisinių ir kas be ko – ekonominių – interesų apsaugą.