Užsakyti advokato Norvegijoje konsultaciją
Skip to content

Darbo teisės normų pažeidimas. Administracinės baudos darbdaviui

Pastaraisiais metais Norvegijoje vis dažniau vykdomos jungtinės kelių valstybinių tarnybų kontrolės: Norvegijos darbo, mokesčių, kelių inspekcijos, policijos bei imigracijos direktorato, kurių metu tikrinamas darbo laiko registravimas (o ypač, ar darbdavio darbo laiko apskaitos sistemoje registruotas laikas atitinka faktiškai išdirbtą darbo laiką), darbuotojo darbo sąlygos (o ypač, ar darbuotojas gauną nustatytą minimalų valandinį atlygį, kaip jis paskaičiuojamas, ar algalapy nurodytas atlyginimas „į rankas“ faktiškai jam išmokamas) ir t.t.

Tokios kontrolės rezultatas dažnu atveju – administracinė byla rizikuojant gauti ženklią nuobaudą. Praktikoje skiriamų nuobaudų vidurkis – apie EUR 60 000. Maksimumas – EUR 170 000. Blogiausiu atveju byla gali būti perduota policijai.

Mūsų nuoširdžiu įsitikinimu, advokatas turėtų būti pajungiamas vėliausiai gavus pirmą raštišką kreipimąsi iš Norvegijos valstybinės kontrolės tarnybų, taip užkertant kelią sudėtingiem ginčam ir didelėm savo teisinių bei ekonominių interesų gynimo išlaidom.