Užsakyti advokato Norvegijoje konsultaciją
Skip to content

Baudžiamasis persekiojimas už minimalaus valandinio atlygio neišmokejimą, neteisėtus išskaičiavimus ir pan.

Norvegijoje nuo 2022 m. sausio 1 d. įvesta baudžiamoji atsakomybė už «darbo užmokesčio vagystę». Čia numatyta finansinė arba (netgi) kalėjimo bausmė iki 6 metų. Norvegija tokiu būdu tapo pirmąja valstybe Europoje, kriminalizavusia «darbo užmokesčio vagystę».

Baudžiamųjų bylų užuomazga – kaip taisyklė, jungtinė kelių valstybinių tarnybų kontrolė: Norvegijos darbo, mokesčių, kelių inspekcijos, policijos bei imigracijos direktorato, kurių metu tikrinamas darbo laiko registravimas (o ypač, ar darbdavio darbo laiko apskaitos sistemoje registruotas laikas atitinka faktiškai išdirbtą darbo laiką), darbuotojo darbo sąlygos (o ypač, ar darbuotojas gauną nustatytą minimalų valandinį atlygį, kaip jis paskaičiuojamas, ar algalapy nurodytas atlyginimas „į rankas“ faktiškai jam išmokamas) ir t.t.

Mažiau rimtesnėse bylose valstybinė tarnyba dažniausiai pasirenka skirti administracinę nuobaudą. Praktikoje skiriamų nuobaudų vidurkis – apie EUR 60 000. Maksimumas – EUR 170 000. Esant rimtesnėm faktinėm aplinkybėm, byla perduodama policijai.

Mūsų nuoširdžiu įsitikinimu, advokatas turėtų būti pajungiamas vėliausiai gavus pirmą raštišką kreipimąsi iš Norvegijos valstybinės kontrolės tarnybų, taip užkertant kelią sudėtingiem ginčam ir didelėm savo teisinių bei ekonominių interesų gynimo išlaidom.