Užsakyti advokato Norvegijoje konsultaciją
Skip to content

Darbo valandų registravimas. Reikalavimai.

Pastaraisiais metais Norvegijoje vis dažniau vykdomos jungtinės kelių valstybinių tarnybų kontrolės: Norvegijos darbo, mokesčių, kelių inspekcijos, policijos bei imigracijos direktorato, kurių metu tikrinamas darbo laiko registravimas, o ypač, ar darbdavio darbo laiko apskaitos sistemoje registruotas laikas atitinka faktiškai išdirbtą darbo laiką bei ar darbuotojas gauna atlygį už faktiškai išdirbtą darbo laiką.

Tokios kontrolės rezultatas dažnu atveju – administracinė byla, įpareigojimas darbdaviui apmokėti faktines (neregistruotas) darbo valandas bei rizika gauti ženklią nuobaudą. Praktikoje skiriamų nuobaudų vidurkis – apie EUR 60 000. Maksimumas – EUR 170 000. Blogiausiu atveju byla gali būti perduota policijai, įmonės vadovas nuteistas bei asmeniškai įpareigotas atlyginti darbuotojams padarytą materialią žalą, o byla apie „užsienio išnaudotojus» paminėta žiniasklaidoje, ko pasekoje dažnu atveju prarandami ir užsakovai Norvegijoje.

Kadangi neteisingas darbo laiko registravimas bei mažesnio, nei priklauso, atlyginimo išmokėjimas yra labai dažnas reiškinys Norvegijoje, kurio plitimą vyriausybė neabejotinai siekia pažaboti, tikimybė, jog įmonė bus kontroliuojama, itin didelė, ypač, jei tai – užsienio kapitalo įmonė. Mūsų nuoširdžiu įsitikinimu, advokatas turėtų būti pajungiamas dar prieš pradedant veiklą Norvegijoje, nuodugniai išsiaiškinant darbo valandų registravimo reikalavimus bei praktikoje pasitaikančius įvairius niuansus, o taipogi ir pasiruošiant tvarias laiko apskaitos sistemas, taip užkertant kelią sudėtingiem ginčam ir didelėm savo teisinių bei ekonominių interesų gynimo išlaidom vėliau.