Užsakyti advokato Norvegijoje konsultaciją
Skip to content

Įmonės advokatas

Kokia nauda klientui iš „įmonės advokato”?

Verslo sėkmė ir ilgaamžiškumas tiesiogiai priklauso nuo tvarkingos teisinės bazės, nuo teisingų, tvarkingai sudarytų sandorių, kuriais apsaugoti įmonių, akcininkų interesai ir nuo teisingų sprendimų, kuriuos įmonės vadovai priiminėja kasdien. Todėl turėti įmonę pastoviai aptarnaujantį advokatą – tai ne tik įmonės rimtumo ir kokybės ženklas, bet ir esminė investicija, kuri visada saugi bei generuoja dividendus

Įmonių vadovai dažniausiai gi pateikia advokatui saviveiklos produktą – savarankiškai bandytus išspręsti klausimus ar bylą, kuri neretai būna įsisenėjusi, o savarankiškai atlikti veiksmai prieštarauja paties kliento interesams. Bylinėjimasis Norvegijoje paprastai kainuoja didžiulius pinigus. Jei lėšų bylinėjimosi procesui trūksta – gręsia įmonės bankrotas, verslo žlugimas.

Teisinės situacijos bei dažnai susijusios įmonės ekonominės krizės yra gan lengvai išvengiamos laiku integruojant advokatą į savo komandą ir perleidžiat jam spręsti einamuosius teisinius klausimus. Tai ypač aktualu, jei neplanuojate savo įmonėje kurti darbo vietos teisininkui, kuris, norint sukurti sėkmingą verslą, yra būtinas. Įmonei samdant pastoviai aptarnaujantį advokatą, išvengiate teisininko darbo vietos įkūrimo bei išlaikymo išlaidų, o tai nėra maži kaštai, be to, užsitikrinate, kad įmonės teisininkas turi aukščiausią teisininko kvalifikaciją.

Kokia nauda klientui iš abonentinių teisinio aptarnavimo planų?

Abonentiniai teisinių konsultacijų planai mažoms ir vidutinėms įmonėms suteikia galimybę patenkinti einamuosius teisės konsultacijų poreikius ir kartu kontroliuoti teisines išlaidas. Užsisakydami Jums tinkamą planą, nuolat šalia turėsite advokatą ir lengvai bei greitai gausite advokato konsultaciją už mažesnę, nei įprastinė, kainą. Už advokato paslaugas, neįeinančias į sutartą abonentinį teisinio aptarnavimo mokestį, Jums taip pat bus pasiūlytas abonentiniame periode galiojantis ženkliai mažesnis valandinis įkainis, nei įprasta.

Klientas bet kada lengvai gali nutraukti abonentinio aptarnavimo sutartį, paprasčiausiai nesumokėdamas abonentinio mokesčio už sekantį mėnesį. Už einamąjį mėnesį mokestis, tiesa, nėra grąžinamas. Klientui netaikomos jokios baudos už sutarties nutraukimą. Advokatas nenusimato jokiu kompensacijų.

Kokios paslaugos įeina į abonentinį teisinio aptarnavimo mokestį?

Abonentinės teisinio aptarnavimo paslaugos – tai greitos teisinės konsultacijos visais įmonei aktualiais teisiniais klausimais nuotoliniu būdu – el. paštu, telefonu arba per kliento pasirinką vaizdo pokalbių programą. Į abonentines teisinio aptarnavimo paslaugas įskaičiuota dokumentų analizė, kuri susijusi su greitąja teisine konsultacija.

Greitos konsultacijos reiškia greitą advokato reagavimą, įskaitant šeštadienius ir sekmadienius bei švenčių dienas, vėliausiai – paros bėgyje.

Konsultacijos/ dokumentų analizės laikas yra apvalinamas kas 15 min.

Į abonentinės teisinio aptarnavimo paslaugas neįeina rašto darbai, fizinis advokato dalyvavimas ar atstovavimas.

Papildomom teisinėm paslaugom, kurios neįskaičiuotos į abonentines teisinio aptarnavimo paslaugas, advokatas abonentiniame periode įsipareigoja klientui suteikti ženkliai žemesnį valandinį įkainį, atitinkamai pagal užsisakyta abonentinį teisinio aptarnavimo planą. To sąlyga – abonentinis teisinis aptarnavimas tęsiasi ilgiau, nei 2 mėnesiai bei abonentinės teisinio aptarnavimo sutarties abi šalys laikosi be periodinių „nutrūkimų“.

Abonentines teisinio aptarnavimo paslaugas užsisakiusiam klientui suteikiama teisė ant įmonės firminio blanko bei įmonės sąskaitų-faktūrų nurodyti sekančią preventyvinę-perspėjamąją informaciją:

Įmonę aptarnaujantis advokatas: www.latotinaite.no

Įmonę aptarnaujanti debitorinių įsiskolinimų išieškojimo tarnyba: www.moneyback.no

Kaip atsiskaitoma už abonentiniu pagrindu teikiamas teisinio aptarnavimo paslaugas?

Pasirinkto abonentinio plano mėnesinis mokestis mokamas iš anksto, už ateinantį mėnesį.

Jeigu mokestis laiku nesumokamas, advokatas abonentą gali nutraukti.

Kokiu būdu teikiamas abonentinis teisinis aptarnavimas?

Abonentinės paslaugos  teikiamos nuotoliniu būdu – el. paštu, telefonu arba per kliento pasirinką vaizdo pokalbių programą.

Jums tinkamiausias planas
STANDARDMEDIUMPREMIUM
NOK 10 000 be 25% pvm mėnesiuiNOK 15 000 be 25% pvm mėnesiuiNOK 20 000 be 25% pvm mėnesiui
6 val. greitų konsultacijų*9 val. greitų konsultacijų*neribotas kiekis greitų konsultacijų*
– 10% nuo įprastinio valandinio įkainio**-20% nuo įprastinio valandinio įkainio**-30% nuo įprastinio valandinio įkainio**
* Konsultacijos/ dokumentų analizės laikas yra apvalinamas kas 15 min.
** Sąlyga – abonentinis teisinis aptarnavimas tęsiasi ilgiau, nei 2 mėnesiai bei abonentinės teisinio aptarnavimo sutarties abi šalys laikosi be periodinių „nutrūkimų“.
Kaip užsisakyti teisinio aptarnavimo planą – tapti abonentu?

Susisiekite su mumis ir mes padėsime Jums nuspręsti, koks planas Jums tinka labiausiai, taip pat suteiksime išsamią informaciją apie tolimesnius veiksmus ir mūsų bendradarbiavimą.

Naujus klientus paslaugai paslaugai „įmonės advokatas“ priimame atsižvelgiant į turimą darbų apkrovą. Siekdami suteikti tik aukštos kokybės paslaugas, naujų klientų skaičius per mėnesį yra ribojamas.

Papildoma paslauga – advokatas įmonės valdyboje – nepriklausomas valdybos narys norvegiškose įmonėse

Valdyba yra aukščiausias bendrovės valdymo organas, privalomas visoms Norvegijoje įsteigtoms uždaroms akcinėms bendrovėms. Valdybos narių skaičių nustato bendrovės įstatai. Valdyboje turi būti bent 1 valdybos narys. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo, o bent pusė valdybos narių turi būti nuolatiniai Norvegijos rezidentai arba ES/ EEE erdvės šalių piliečiai.

Norvegiškasis „AS“ – tai, be abejo, ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, tačiau Norvegijos teismų praktikoje tai – tik atskaitos taškas ir niekas daugiau. Vadovo, valdybos narių bei akcininkų solidarios asmeninės atsakomybės klausimas pastaraisiais metais vis dažniau keliamas įmonės nemokumo ar bankroto atveju, o taip pat vykstant ginčams su kreditoriais, valstybinėmis Norvegijos institucijomis ir t.t., netgi jei įmonė moki ir nesiruošia bankrutuoti. Teismui pripažinus, kad valdybos, vadovo ar akcininkųsprendimai įtakojo Norvegijos akcinių bendrovių  ar kitų Norvegijos imperatyvių įstatymų nuostatų pažeidimą, vadovas, valdybos nariai, akcininkai turi prisiimti solidarią asmeninę atsakomybę ir atlyginti kreditoriam ir t.t. padarytą žalą ar nuostolius, netgi jeigu pati įmonė ir moki ir toli gražu nesiruošia bankrutuoti.

Įmonėms į savo komandą integruoti nepriklausomą valdybos narį-advokatą – tai galimybė sparčiau ir tikslingiau augti nuolat gaunant aukštos kvalifikacijos įžvalgas. Juk laiku iškeltas klausimas gali sustabdyti nuo labai didelių ar fatalinių klaidų arba, priešingai, paskatinti ženklų augimą. 

Nepriklausomo valdybos nario, advokato su korporatyvinio valdymo kompetencija, pridėtinė vertė verslui įvairialypė:

  • kvalifikuotas įvairių rizikų vertinimas, vidinė kontrolė – aukštos kvalifikacijos įžvalgos, patarimai, siūlymai
  • įmonės „teisinio ūkio“ priežiūra: patarimai, siūlymai
  • korporatyvinio valdymo gerųjų praktikų įgyvendinimas ir tiesioginė atskaitomybė akcininkams
  • pagalba išlaikyti pusiausvyrą tarp kelių akcininkų interesų
  • vadovo priežiūra, įskaitant vadovo samdymo ir atleidimo procesus
  • nešališkas požiūris į įmonės biudžetą ir finansinį planą
  • kokybės ženklo suteikimas darbotvarkės klausimų svarstymui ir planavimui
  • strategijos, misijos ir vizijos, vertybių formavimas

Susisiekite su mumis ir mes suteiksime išsamią informaciją apie mūsų galimą bendradarbiavimą.