Užsakyti advokato Norvegijoje konsultaciją
Skip to content

Minimalus valandinis atlygis Norvegijoje: ką galime įskaičiuoti?

Norvegijoje eilėje darbo sferų, pvz., statybų, valymo, aptarnavimo paslaugų,  numatytas minimalus valandinis atlygis. Darbo sutarties šalys gali nusimatyti įvairius atlyginimo už darbą paskaičiavimo modelius, tačiau galutiniame rezultate, valandinis atlygis, t. y. atlyginimo dydis iki mokesčių išskaitymo („ant popieriaus”) padalijus iš faktiškai išdirbtų valandų skaičiaus, negali būti žemesnis, nei nustatytas minimumas.

Darbuotojai suinteresuoti gauti sau priklausantį minimumą, o darbdaviai – taupyti kaštus. Kaštų taupymas dažniausiai vyksta nepasitarus su advokatu, todėl anksčiau ar vėliau susiduriama su jungtine kelių valstybinių tarnybų kontrole: Norvegijos darbo, mokesčių, kelių inspekcijos, policijos bei imigracijos direktorato. Tokios kontrolės rezultatas dažnu atveju – administracinė byla rizikuojant gauti ženklią baudą. Praktikoje skiriamų baudų vidurkis – apie EUR 60 000. Maksimumas – EUR 170 000. Toliau, būtina paminėti, kad Norvegijoje nuo 2022 m. sausio 1 d. įvesta ir baudžiamoji atsakomybė už «darbo užmokesčio vagystę». Čia numatyta finansinė arba (netgi) kalėjimo bausmė iki 6 metų. Norvegija tokiu būdu tapo pirmąja valstybe Europoje, kriminalizavusia «darbo užmokesčio vagystę».

Abiejų sankcijinių priemonių taikymas reikštų dvigubą baudimą,  o dvigubos bausmės draudimas yra įtvirtintas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolo Nr. 7 4 straipsnyje. Dėl šios priežasties praktikoje galima užvesti tik vieną baudžiamojo pobūdžio bylą: administracinę arba baudžiamąją. Abiem atvejais finansinės pasekmės gali būti labai skaudžios arba netgi fatalinės, todėl, formuojant atlyginimo už darbą paskaičiavimo modelius, tiksliau – aplamai prieš samdant darbo jėgą Norvegijoje, su advokatu konsultuotis ne reikėtų, o yra tiesiog būtina.