Užsakyti advokato Norvegijoje konsultaciją
Skip to content

Visų tipo darbo sutarčių rengimas. Kliento interesų užtikrinimas.

Pagal Norvegijos teisę, sutartys gali būti sudaromos tiek žodžiu, tiek raštu.Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Tai galioja tiek rašytinėm, tiek žodinėm sutartim. Pagrindinis skirtumas tarp rašytinių ir žodinių sutarčių yra tas, kad žodinę sutartį, kilus konfliktui, sudėtingiau įrodyti. Todėl žodinės sutartys ginčo atveju kone visada reikalauja ženkliai didesnių laiko bei finansinių resursų. Dėl šios priežasties visada klientams rekomenduojame pasirūpinti rašytine sutartimi.

Tam tikrose srityse įstatymas numato, jog sutartis turi būti rašytinė. Taip yra, pvz., Norvegijos darbo teisėje – Norvegijos darbo kodeksas numato, jog darbo sutartys turi būti sudaromos raštu.

Norvegijos darbo kodeksas leidžia sudaryti rašytinę sutartį vėliausiai per mėnesį nuo darbo pradžios. Visgi rašytinė darbo sutartis, kaip ir bet kuri kita sutartis, turėtų būti pasirašoma prieš prasidedant sutartiniams teisiniams santykiams, o ne jiems jau prasidėjus, dėl ko abiem šalim gali būti ženkliai sudėtingiau išsireikalauti «savo», o nesusitarus – teisėtai nutraukti darbo santykius.

Geros sutartys yra viena pagrindinių verslo investicijų. Geros sutartys kliento verslui kuria pridėtinę vertę bei apsaugo nuo galimų finansinių praradimų, o kraštutiniu atveju – net nuo įmonės bankroto. Klientai, pasitaiko, prašo geros sutarties greitai ir pigiai, tačiau greitai ir pigiai galima paruošti tik labai mažą vertę klientui turinčias sutartis. Tokių pavedimų nesiimame, be to, greitą ir pigų sutarties variantą galima rasti Norvegijos Darbo inspekcijos/ Arbeidstilsynet interneto puslapiuose. Orientuojamės į sąmoningą klientą-darbdavį, suvokiantį individualiai paruoštos sutarties, pritaikytos būtent jo verslui, ilgalaikę piniginę naudą.

Pagal kliento individualius poreikius ruošiame visų tipų darbo sutartis, užtikrinant pilną kliento interesų teisinę apsaugą:

 • su vadovaujančias pareigas einančiais darbuotojais
 • su eiliniais darbuotojais
 • neterminuotas, terminuotas darbo sutartis, darbo sutartis pagal iškvietimą, projektinio darbo sutartis
 • numatant skirtingą darbo laiko režimą darbo (grafiką): etato dydis %, fiksuotas darbo dienas, fiksuotas darbo valandas, darbą rotacijos principu ir pan.
 • numatant skirtingus apmokėjimo už darbą modelius – mėnesinę fiksuotą algą, mėnesinę valandinę algą, pilnai arba dalinai komisinį atlyginimą
 • numatant teisėtus išminusavimus iš darbo užmokesčio
 • numatant suminę laiko apskaitą
 • numatant viršvalandžių kompensavimą suteikiamu laisvu laiku
 • įtraukiant nekonkuravimo sąlygas
 • įtraukiant konfidencialumo sąlygą
 • apribojant darbuotojo galimybes neatvykti į darbą neturint nedarbingumo pažymos
 • numatant apgyvendinimo sąlygas, atribojančias nuo Norvegijos būsto nuomos įstatymo imperatyviųjų normų (jeigu į darbo sutartį įeina darbuotojo apgyvendinimas)
 • įtraukiant darbo sutarties nutraukimo sąlygas, ženkliai palengvinančias atsikratymo netinkamu darbuotoju procesą