Užsakyti advokato Norvegijoje konsultaciją
Skip to content

Skolų išieškojimas

Pradelsto apmokėjimo išieškojimą Norvegijoje įprasta perduoda kuriam nors skolų išieškojimo (”inkaso”) biurui. Tokie biurai jūsų, kaip kreditoriaus, vardu administruoja išieškomą reikalavimą. Bet ar tikrai jums tai apsimoka? Jei jums priklausančio apmokėjimo suma yra nemaža, atsakymas į šį klausimą yra paprastas: NE. Piniginiai reikalavimai greitai pasensta, todėl yra svarbu nedelsti su pinigų išieškojimu. Kuo anksčiau pradėsite teisminį skolų išieškojimą ir užsitikrinsite skolininko turto areštą, tuo lengviau bus tuos pinigus atgauti. Turto areštas neleidžia skolininkui disponuoti savo turtu (skolininkas nebegali jo parduoti ar perleisti kitiems), kol jis nesumokėjo jums priklausančių pinigų. Daugiau informacijos rasite čia: www.moneyback.no


Įmonės nemokumo (ar bankroto) atveju visais atvejais sprendžiame, ar nėra pagrindo patraukti asmeninėn atsakomybėn valdybos narių, vadovo ar akcininkų. Jų pareigos yra apibrėžtos, nors ir netiksliai, Akcinių bendrovių įstatyme (norv. aksjeloven). Minėti asmenys turi pareigą veikti sąžiningai ir protingai. Šios sąvokos labai plačios ir apima eilę prievolių, kurių nevykdymas gali užtraukti asmeninę atsakomybę. Jei, pvz., įmonės vadovas ar valdyba žinojo, jog įmonė yra nemoki ir nesiėmė jokių veiksmų, negana to, sudarinėjo sutartis su partneriais, žinodami, kad jų sąskaitų negalės apmokėti, jie gali būti pripažinti asmeniškai atsakingais už kreditorių patirtą žalą.


Teismui pripažinus, kad valdybos ar vadovo sprendimai įtakojo įmonės nemokumą ar bankrotą arba, pvz., kad įmonės vadovybė, atsižvelgiant į įmonės finansinę situaciją, neturėjo sudarynėti naujų sutarčių ir taip padaryti savo partneriams nuostolių, vadovas ar įmonės valdybos nariai turi prisiimti asmeninę atsakomybę ir atlyginti kreditoriams padarytus nuostolius – iš savo kišenės.

Vienkartinė advokato konsultacija