Užsakyti advokato Norvegijoje konsultaciją
Skip to content

Atstovavimas baudžiamajame procese

Tiek Norvegijos darbo, tiek baudžiamajame kodekse numatyta įmonių baudžiamoji atsakomybė už darbo kodekso straipsnių pažeidi(nėji)mą. Čia numatyta finansinė bausmė. Galima ir įmonės turto konfiskacija. Kraštutiniais atvejais įmonei gali būti uždrausta toliau vykdyti veiklą.

Norvegijos darbo kodekse numatyta baudžiamoji atsakomybė už darbo kodekso straipsnių pažeidi(nėji)mą ir įmonės vadovaujantiems asmenims. Čia numatyta finansinė ir/arba kalėjimo bausmė iki 1 metų, o esant ypač sunkinančioms aplinkybėms – kalėjimo bausmė iki 5 metų.

Norvegijoje nuo 2022 m. sausio 1 d. taip pat įvesta baudžiamoji atsakomybė už «darbo užmokesčio vagystę». Čia numatyta finansinė arba kalėjimo bausmė iki 6 metų. Norvegija tokiu būdu tapo pirmąja valstybe Europoje, kriminalizavusia «darbo užmokesčio vagystę».

Baudžiamųjų bylų užuomazga – kaip taisyklė, jungtinė kelių valstybinių tarnybų kontrolė. Mūsų nuoširdžiu įsitikinimu, advokatas turėtų būti pajungiamas vėliausiai gavus pirmą raštišką kreipimąsi iš Norvegijos valstybinės kontrolės tarnybų (Norvegijos darbo, mokesčių, kelių inspekcijos, policijos bei imigracijos direktorato ir pan.), taip užkertant kelią sudėtingiem ginčam ir didelėm savo teisinių bei ekonominių interesų gynimo išlaidom, jeigu byla visgi būtu perduota policijai, o vėliau – netgi į teismą.