Užsakyti advokato Norvegijoje konsultaciją
Skip to content

Darbo sutarčių nutraukimas

Darbo sutarčių nutraukimą Norvegijos darbo teisėje reglamentuoja darbo kodekso nuostatos, o jas aiškina teismų praktika, kuri,  tiesa, yra nuolatiniame dinamizacijos procese.

Kadangi teisės nuostatos Norvegijos darbo kodekse, reguliuojančios darbo santykių nutraukimą, yra labai abstrakčios (o ne aprašomojo pobūdžio, kazuistinės), o teismų praktika paprastai nežinoma, neanalizuota, neteisininkui praktikoje sudėtinga suvokti tikrąjį teisės normų turinį. Dėl tokio kazuistinio darbo santykių nutraukimo reguliavimo būdo klientui-darbdaviui, laiku nepasitelkusiam į pagalbą teisininką, labai dažnai gręsia nemaži finansiniai nuostoliai: pretenzijos dėl materialios žalos atlyginimo, pretenzijos dėl moralinės žalos atlyginimo, advokato išlaidos i t.t. Čia svarbu suprasti ir tai, kad darbuotojui bylinėjimąsi itin dažnu atveju finansuoja Norvegijos valstybė, bei ką tai praktikoje reiškia.

Dėl šių priežasčių advokatas turėtų būti pajungiamas dar prieš pradedant darbo santykių nutraukimo procesą. Atsižvelgiant į tai, kai Norvegijos teismų praktikos tendencijos yra palankesnės darbuotojui, o ne darbdaviui, visada rekomenduojame advokatui leisti perimti valdyti visą darbo santykių nutraukimo procesą, taip užkertant kelią teisminiam ginčam ir galimiem didžiuliam finansiniam praradimam.

Susisiekite ir mes padėsime jums užtikrinti jūsų teisinių (ir kas be ko – ekonominių) interesų apsaugą nutraukiant darbo sutartį:

  • darbdavio iniciatyva, kai yra darbuotojo kaltė
  • darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės
  • darbuotojo iniciatyva
  • abipusiu šalių sutarimu