Užsakyti advokato Norvegijoje konsultaciją
Skip to content

Šeimos teisė

  • Pagal Norvegijos teisę, sutartys gali būti sudaromos tiek žodžiu, tiek raštu. Tiek žodinių, tiek raštiškų sutarčių galia yra tokia pati. Vienintelis, tačiau esminis, žodinių sutarčių trūkumas – jas įrodyti yra gerokai sunkiau. Tai savo ruožtu turi didelės reikšmės dažnai dėl to kylančių ginčų sprendimo kainai. Todėl visais atvejais rekomenduojame sudarynėti rašytines sutartis, net jei tai liečia ir mažesnės vertės sandorius. Rašytinė sutartis visada padės Jums sutaupyti laiko ir/arba lėšų.
  • Ruošiame įvairių tipų sutartis.
  • Ruošiame bei atstovaujame pasirašant vekselius-vykdomuosius dokumentus. Turint tokį dokumentą, kreditorius iškart gali kreiptis į antstolį bei reikalauti skolos grąžinimo priverstine tvarka.

Vienkartinė advokato konsultacija