Užsakyti advokato Norvegijoje konsultaciją
Skip to content

NUF: AR TURITE MOKĖTI PELNO MOKESTĮ NORVEGIJAI?

***DARBO JĖGOS KOMANDIRAVIMAS Į NORVEGIJĄ

Pagrindinė taisyklė: pelno mokestis mokamas.

Kokiais atvejais pelno mokestį reikia mokėti Norvegijai? Lietuvos įmonės pelnas iš komercinės ūkinės veiklos Norvegijoje apmokestinamas tik tuo atveju, jei tos įmonės komercinė ūkinė veikla Norvegijoje atitinka nuolatinės buveinės kriterijus, žr. DAIS 7 str. 1 punktą.

Nuolatinės buveinės sąvoka apibrėžta DAIS 5 str. Pagal DAIS 5 str., sąvoka „Nuolatinė buveinė“ reiškia pastovią komercinės ūkinės veiklos vietą, kurioje vykdoma visa įmonės komercinė ūkinė veikla arba jos dalis. Taigi, Lietuvos įmonė laikoma turinti nuolatinę buveinę Norvegijoje, jeigu:
• Norvegijoje ji turi veiklos vietą
• Ten ji vykdo savo komercinę ūkinę veiklą (arba jos dalį)
• Tą veiklą ji vykdo nuolatos

Jei Lietuvos įmonė vykdo komercinę ūkinę veiklą Norvegijoje, tačiau ši jos veikla neatitinka nuolatinės buveinės kriterijų, Norvegija neapmokestina pelno iš šios veiklos. Šis pelnas gali būti apmokestinamas tik Lietuvoje.

Jeigu Lietuvos įmonė mano, kad jos veikla Norvegijoje neatitinka nuolatinės buveinės kriterijų ir todėl Norvegija neturi teisės apmokestinti pelno iš šios veiklos, Lietuvos įmonė gali SFU pateikti prašymą dėl atleidimo nuo pelno mokesčio mokėjimo.

***DARBO JĖGOS NUOMA Į NORVEGIJĄ

Pagrindinė taisyklė: pelno mokestis nėra mokamas.
Lietuvos įmonės pelnas iš komercinės ūkinės veiklos Norvegijoje apmokestinamas kitoje valstybėje tik tuo atveju, jei tos įmonės veikla Norvegijoje atitinka nuolatinės buveinės kriterijus.
Kaip buvo rašyta anksčiau, nuolatinės buveinės sąvoka apibrėžta DAIS 5 str. (žr. aukščiau „Komandiruotė“).

Kadangi Lietuvos įmonė, nuomodama savo darbo jėgą Norvegijoje, dažniausiai neturi ten jokios veiklos vietos, kurioje ji nuolatos vykdytų savo komercinę ūkinę veiklą, todėl tos įmonės veikla Norvegijoje neatitinka nuolatinės buveinės kriterijų ir Norvegija neturi teisės apmokestinti Lietuvos įmonės pelno iš komercinės ūkinės veiklos Norvegijoje.

Informaciją paruošė advokatė Sandra Latotinaitė

www.latotinaite.no // www.moneyback.no
Advokatas Norvegijoje. Nekilnojamojo turto brokeris.
Ikiteisminis ir teisminis skolų išieškojimas.
Leidimai, išduoti Tilsynsrådet for advokatvirksomhet bei Finanstiltynet.
Profesinės civilinės atsakomybės draudimas.