Užsakyti advokato Norvegijoje konsultaciją
Skip to content

Jūsų įmonė-skolininkė Norvegijoje nemoki, o jos skola jums nėra maža?

Įmonės nemokumo (ar bankroto) atveju Norvegijos teismų praktikoje vis dažniau iškyla valdybos narių, vadovo ar akcininkų ASMENINĖS ATSAKOMYBĖS klausimas.

Valdybos narių, vadovo ar įmonės akcininkų pareigos yra apibrėžtos, nors ir netiksliai, Akcinių bendrovių įstatyme (no. aksjeloven) (Norvegijos įstatymai apskritai tariant nėra kazuistiniai).

Minėti asmenys turi pareigą veikti sąžiningai ir protingai. Sąvoka labai plati ir apima eilę prievolių, kurių nevykdymas gali užtraukti asmeninę atsakomybę.

Jei, pvz., įmonės vadovas ar valdyba žinojo, jog įmonė yra nemoki ir nesiėmė jokių veiksmų, negana to, sudarinėjo sutartis su partneriais, žinodami, kad jų sąskaitų negalės apmokėti, jie gali būti pripažinti asmeniškai atsakingais už kreditorių nuostolius ar jų patirtą žalą.

Teismui pripažinus, kad valdybos ar vadovo sprendimai įtakojo įmonės nemokumą ar bankrotą arba, pvz., kad įmonės vadovybė, atsižvelgiant į įmonės finansinę situaciją, neturėjo sudarynėti naujų sutarčių ir taip padaryti savo partneriams nuostolių, vadovas ar įmonės valdybos nariai turi prisiimti ASMENINĘ ATSAKOMYBĘ ir atlyginti kreditoriams padarytą žalą ar nuostolius – iš savo kišenės.

Tai puikiai iliustruoja 2018-06-21 Sogn bei Fjordane pirmos instancijos teismo sprendimas, kuriuo tiek įmonė-skolininkė, tiek jos valdybos pirmininkas ASMENIŠKAI solidariai įpareigoti atlyginti kreditoriui padarytą materialią žalą (neapmokėtos faktūros bei bylinėjimosi išlaidos), kurios dydis siekia bevei 5 milijonus NOK.

Kreditorių teisme atstovavo advokatė Sandra Latotinaitė

www.latotinaite.no // www.moneyback.no
Advokatas Norvegijoje. Nekilnojamojo turto brokeris.
Ikiteisminis ir teisminis skolų išieškojimas.
Leidimai, išduoti Tilsynsrådet for advokatvirksomhet bei Finanstiltynet.
Profesinės civilinės atsakomybės draudimas.