Užsakyti advokato Norvegijoje konsultaciją
Skip to content

Ar kompensacija už patirtą turtinę bei neturtinę (moralinę) žalą, priteista nukentėjusiajam baudžiamojoje byloje Norvegijoje, gali būti išieškota Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje etc.?

Gali, Lugano konvencijos pagrindu. Tiesa, minėta konvencija, skaitant 1 jos straipsnį, atrodytų, galioja tik „civilinėse bei komercinėse bylos”:

1 straipsnis

1. Ši konvencija taikoma civilinėse ir komercinėse bylose, neatsižvelgiant į teismo pobūdį. Tačiau ji netaikoma mokesčių, muitinių arba administracinėms byloms.

Tačiau tai nėra visai taip. O tai yra todėl, kad sąvokai “civilinės bei komercinės bylos» taikytinas autonominis aiškinimas. Autonominis sąvokos aiškinimas reiškia, jog konkreti sąvoka, įtvirtinta Lugano konvencijoje, šiuo atveju turi būti suvokiama, kaip atitinkamai sąvokai suteikiamų prasmių „vidurkis“ ES Teisingumo Teismo, kuris taiko bei aiškina Lugano konvenciją, praktikos kontekste. ES Teisingumo Teismo praktikoje išaiškinta, kad sąvoka “civilinės bei komercinės bylos» apima civilinius reikalavimus, priteistus baudžiamosiose bylose, pvz. kompensacija už tiek turtinę, tiek neturtinę (moralinę) žalą.

***

Čia, kaip, beje, ir visose teisės srityse, yra įvairių niuansų. Dėl išsamesnės informacijos bei konsultacijos kreipkitės į advokatę Sandrą Latotinaitę el. paštu: sandra@latotinaite.no.