Užsakyti advokato Norvegijoje konsultaciją
Skip to content

AR ŽINOTE, KOKIA BŪTŲ JŪSŲ KAIP SUTUOKTINIO(-ĖS) AR SUGYVENTINIO(-ĖS) TURTINĖ PADĖTIS SKYRYBŲ ATVEJU?

Turtas ir pinigai toli gražu ne viskas gyvenime, bet visgi tai labai svarbu tam, kad mes jaustumės saugiai.

Prieš tuokiantis ar pradedant gyvenimą kartu, kiekvienas turėtų pasidomėti savo būsima turtine padėtimi ir, jei reikia, atitinkamai įforminti turtinius santykius pagal savo pageidavimus ateities perspektyvoje. Skiriantis šalių pageidavimai retai turi sprendžiamąją galią, todėl patartina galvoti blaiviai, pasitelkti šaltą protą, nesivadovauti jausmais bei pasirūpinti savo ekonomine padėtimi dar prieš pradedant bendrą gyvenimą. Vedybinės bendro/ gyvenimo sutarties sudarymas, užtikriname Jus, neprognozuoja skyrybų.

Didelę mūsų darbo dalį sudaro turto dalybos skyrybų atveju ar nutrūkus bendram gyvenimui. Galime drąsiai teigti, kad didžiojom daugumoj atvejų, vedybinė ar bendro gyvenimo sutartis, jeigu tokia būtų buvusi pasirašyta, turto dalybų procesą būtų ženkliai palengvinusi, jau nekalbant apie tai, kad išlaidos advokato pagalbai apmokėti būtų buvusios palyginus visai nereikšmingos.

• Padedame savo klientams tinkamai įforminti savo turtinius santykius tiek sutuoktiniams, tiek sugyventiniams: ruošiame vedybines bei bendro gyvenimo sutartis, teisiškai įforminame dovanojimo sandorius, kita. Tai – svarbūs dokumentai, leidžiantys apsidrausti dėl teisinių pasekmių skyrybų atveju bei leidžiantys ramiai gyventi.

• Padedame spręsti ir turto dalybų klausimus, sudaryti teisinių pasekmių sutartis.

Santuoka Norvegijoje absoliučiai didžiojoje daugumoje atvejų nutraukiama neteisminiu keliu, padedant advokatams. Jei santuoka nutraukiama sutartyje neaptarus teisinių pasekmių, neretai tenka visgi kreiptis į teismą, iškelti bylą, kurios metu bus išspręsti „pamiršti” klausimai.

Visais atvejais siekiame taikaus ir, žinoma, savo klientams pigesnio problemos sprendimo būdo, tačiau, jeigu šalys visgi nepasiekia susitarimo, giname klientų teises bei interesus visose teisminėse bei ikiteisminėse instancijose.

Informaciją paruošė advokatė Sandra Latotinaitė

www.latotinaite.no // www.moneyback.no
Advokatas Norvegijoje. Nekilnojamojo turto brokeris.
Ikiteisminis ir teisminis skolų išieškojimas.
Leidimai, išduoti Tilsynsrådet for advokatvirksomhet bei Finanstiltynet.
Profesinės civilinės atsakomybės draudimas.