Užsakyti advokato Norvegijoje konsultaciją
Skip to content

Ar užsienio, pvz. Lietuvos, įmonės bankrotas Norvegijoje bus pripažintas įmones įsteigimo šalyje (Lietuvoje)?

Deja, nebus. Norvegija nėra ES „valstybė narė”, todėl 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/848 del nemokumo bylų automatiškai nėra taikytina Norvegijoje. Reglamentas taip pat nėra inkorporuotas į Norvegijos teisę, o kito teisinio pagrindo pripažinti Norvegijos teismų priimtos nutarties užsienio įmonei iškelti bankroto bylą, nėra.

***

Dėl išsamesnės informacijos bei konsultacijos kreipkitės į advokatę Sandrą Latotinaitę el. paštu: sandra@latotinaite.no.