Užsakyti advokato Norvegijoje konsultaciją
Skip to content

Apie krovininių transporto priemonių vairuotojų darbo Norvegijoje laiką

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/15/EB, kuri inkorporuota į Norvegijos teisę, vairuotojai gali reikalauti atlyginimo tik už laiko periodus, kurie atitinka ES krovininių transporto vairuotojų „darbo laiko“ sąvoką. Ši sąvoka, įdomu, neapima pertraukų bei „kito buvimo darbo vietoje laiko“. Dėl šios priežasties nemaži laiko tarpai vairuotojams būnant darbo vietoje, tam tarpe jiems privalomos pertraukos (!), nepatenka į ES krovininių transporto vairuotojų „darbo laiko“ sąvokos rėmus, o tai savo ruožtu reiškia, kad darbdaviui-transporto įmonei Norvegijoje suteikiamos gan plačios galimybės mokėti vairuotojui už tą patį «pasiekiamumą» laike mažiau, nei kitose darbo sferose.

Apmokamas laikas vs. neapmokamas laikas

Apmokamas laikas:
Krovininių transporto priemonių vairuotojas turi teisę gauti atlygį už darbo laiką.

Neapmokamas laikas:

„Kitas buvimo darbo vietoje laikas“ bei petraukos į darbo laiką neįtraukiami, todėl vairuotojas už šį laiką neturi teisės reikalauti atlygio.

I

„Darbo laikas“

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/15/EB, „darbo laikas“ – tai:

1) laikas nuo darbo pradžios iki pabaigos, kurio metu darbuotojas yra savo darbo vietoje, darbdavio žinioje ir vykdo savo funkcijas ar veiklą, t. y.:

a) laikas, skirtas įvairiai kelių transporto veiklai. Ši veikla yra tokia:

           i)  vairavimas;

           ii)  pakrovimas ir iškrovimas;

           iii)  pagalba įlaipinant keleivius į transporto priemonę ir išlaipinant iš transporto     priemonės;

           iv)  valymas ir techninė priežiūra;

v)  visi kiti darbai, skirti transporto priemonės, krovinio ir keleivių saugumui užtikrinti, arba    vykdyti teisinius ir kontrolės įpareigojimus, tiesiogiai susi- jusius su konkrečia            atliekama transporto veikla, įskaitant pakrovimo ir iškrovimo stebėseną, administracinius policijos, muitinės, imigracijos pareigūnų ir kt. formalumus,

b) laikas, kuriuo jis negali laisvai disponuoti ir turi būti darbo vietoje, pasirengęs imtis įprastinio darbo, su tam tikromis užduotimis, kurios susijusios su budėjimu, ypač kai laukiama pakrauti arba iškrauti, kada iš anksto nežinoma to trukmė, t. y. prieš išvykimą arba prieš pat faktinę aptariamo laiko tarpsnio pradžią.

II

„Kitas buvimo darbo vietoje laikas“

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/15/EB, „kitas buvimo darbo vietoje laikas“ – tai:

a) kitas laiko tarpas nei pertraukos ir poilsio laikas, kurio metu mobilus darbuotojas neprivalo būti savo darbo vietoje, tačiau turi būti pasiekiamas, kad iškvietus galėtų pradėti, tęsti vairavimą arba atlikti kitą darbą. Tai apima ypač tokius laiko tarpsnius, kurių metu mobilus darbuotojas lydi transporto priemonę, gabenamą keltu arba traukiniu, taip pat laiką laukiant pasienyje bei laiką, kai draudžiamas eismas.

Tuos laiko tarpsnius ir jų numatomą trukmę mobilus darbuotojas turi žinoti iš anksto, t. y. prieš išvykimą arba prieš pat faktinę aptariamo laiko tarpsnio pradžią.

b) vairuojantiems komandomis, laikas, sėdint šalia vairuotojo arba miegamojoje vietoje, kai transporto priemonė juda.

II

„Petraukos“

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/15/EB, „petraukos“ – tai:

a) Poilsio, kuris yra privalomas krovininių transporto priemonių vairuotojams, laikas

b) Laikas, kai darbuotojas pagal individualų poreikį ilsisi.

Minimalus valandinis darbo atlygis, viršvalandžiai bei naktinis darbo laikas

1. Minimalus valandinis krovininių transporto priemonių vairuotojų darbo atlygis 2024 m. balandį yra 207 NOK.

2. Darbo laikas, kuris 24 val. begyje viršyja 9 valandas arba 7 dienų bėgyje viršyja 40 valandas, laikomas viršvalandžiais.

3. Jeigu darbuotojas yra pasirašęs susitarimą su darbdaviu dėl suminės laiko apskaitos, 2. punkte paminėta taisyklė negalioja. Viršvalandžiais laikomos tos darbo valandos, kurios viršyja sutartyje dėl suminės laiko apskaitos numatytus laiko rėmus.

4. Darbuotojas turi teisę į minimum 40% papildomo brutto atlygio už viršvalandžius, žr. punktą 2 bei 3.

5. Darbo laikas tarp 21:00 ir 06:00 laikomas naktiniu. Norvegijos teisės aktai nenumato jokių papildomų kompensacijų už vairuotojų naktinį darbo laiką.

***

Čia, kaip, beje, ir visose teisės srityse, yra įvairių niuansų. Dėl išsamesnės informacijos bei konsultacijos kreipkitės į advokatę Sandrą Latotinaitę el. paštu: sandra@latotinaite.no.