Bestill advokatkonsultasjon
Skip to content

TRANSPORTSELSKAP PLIKTER IKKE Å BETALE FOR AKTIVITETER SOM ER REGISTRERT I FARTSSKRIVEREN UNDER TEGNENE «SENG» EVT. «STOL» OG «FIRKANT MED STREK OVER».

Norsk transport er regulert gjennom omfattende EU-regelverk som gjelder i hele EØS-området. Det felleseuropeiske transportregelverket gir deriblant regler for beregning og kontroll av godsjåførenes arbeidstid samt opererer med et autonomt begrep «arbeidstid». De… Read More »TRANSPORTSELSKAP PLIKTER IKKE Å BETALE FOR AKTIVITETER SOM ER REGISTRERT I FARTSSKRIVEREN UNDER TEGNENE «SENG» EVT. «STOL» OG «FIRKANT MED STREK OVER».