• English
 • Русский
 • Lietuviškai
 • en
 • ru
 • lt
 • TransportBlogg

  I den senere tid har det vært mye oppmerksomhet i media omkring østeuropeiske transportselskap som er etablert i Norge, underbetaling av utenlandske sjåfører og sosial dumping. Hvem har skylden? Min gjennomgang av EU-/EØS-regelverket som regulerer norske godssjåførers arbeidstid har vist at det har vesentlige gråsoner og hull. Det åpner for både underbetaling av godssjåfører og sosial dumping. Og hele dette regelverket er gjort til norsk lov. Målet med denne bloggen er å sette søkelys på rettslige problemstillinger som det beklageligvis skrives veldig lite om, og muligens bidra til endring i regelverket. God lesning!

   

  Bilder: Shutterstock