Bestill advokatkonsultasjon
Skip to content

TRANSPORTLOV

En viktig del av vårt arbeid er å bistå logistikkselskaper som driver internasjonalt ifm. inngåelse av transportavtaler, utforming av arbeidsavtaler med godssjåfører, gjennomføring av kontraktsforpliktelser, konfliktløsning mv.

Vi har bred faglig fordypning innen EU-/EØS-regelverk som regulerer både transportselskapenes og godssjåførenes rettigheter og plikter knyttet til temaene fartsskriver, arbeidstid og lønn.

Vi anbefaler å ta en titt på vår TrnasportBlogg: https://latotinaite.no/blogg/ Har du behov for ytterligere faglig fordypning innenfor temaene godssjåførenes arbeidstid og lønns- og arbeidsvilkår for godssjåfører i Norge, ta gjerne kontakt med oss på e-post.