Skip to content

Bestilling av en juridisk konsultasjon

I skjemaet under kan du bestille en enkelttime for juridisk konsultasjon. I løpet av timen vil vi gå nøye gjennom saken din, vurdere den og se på mulige juridiske utfordringer og løsninger. I mange tilfeller vil det holde med denne ene timen for å analysere de juridiske sidene av en sak, og sammen finne den beste løsningen for deg.

Har du spørsmål? Da kan du kontakte meg på sandra@latotinaite.no.

For privatpersoner

Betale for tjenesten

Ønsker du å betale via Vipps eller depositumskonto? Kontakt meg på sandra@latotinaite.no.

Informasjonen som gis i løpet av en konsultasjon, kan anses å være juridisk rådgivning, en anbefaling eller en oppfordring til å gjøre visse handlinger. Advokaten har ansvaret for kvaliteten på den juridiske konsultasjonen. Advokaten sikrer også at all informasjonen klienten oppgir vil være underlagt taushetsplikt.

For bedrifter

Betale for tjenesten

Ønsker du å betale via Vipps eller depositumskonto? Kontakt meg på sandra@latotinaite.no.

Informasjonen som gis i løpet av en konsultasjon, kan anses å være juridisk rådgivning, en anbefaling eller en oppfordring til å gjøre visse handlinger. Advokaten har ansvaret for kvaliteten på den juridiske konsultasjonen. Advokaten sikrer også at all informasjonen klienten oppgir vil være underlagt taushetsplikt.

Hva går vi gjennom i løpet av en konsultasjonstime?

Sammen går vi nøye gjennom situasjonen du står i. Målet med timen er å besvare spørsmålene du sitter med, og rådgi deg rundt det juridiske i din sak. Min oppgave er å sørge for at dine behov og interesser ivaretas. Ofte kommer vi også fram til en løsning i løpet av denne ene timen. Trenger vi mer tid, setter vi opp en time til.

Konsultasjonen foregår via telefon eller video.

Tilbyr dere gratis juridisk konsultasjon?

Vi tilbyr ikke gratis konsultasjoner.

Grunnen til dette er at målet med gratis konsultasjoner ofte er å selge inn advokaten og firmaet, ikke rådgi deg eller løse din situasjon. Den neste konsultasjonen, der målet er å se på saken din, er derimot ikke gratis. Jeg ønsker at vårt første møte utelukkende skal handle om deg og din sak, så du raskt kan løse situasjonen du står i.

Har jeg krav på fri rettshjelp?

I enkelte saker har man krav på fri rettshjelp. Jeg tar dessverre ikke på meg slike saker, men du kan finne mer informasjon om dette og dine rettigheter her:

Hvordan bestiller jeg en juridisk konsultasjon?

Konsultasjonen bestiller du enkelt i skjemaet over. Her fyller du inn kontaktinfo og, hvis du er komfortabel med det, hovedpunktene i din sak. Jeg kontakter deg innen 24 timer etter at du har sendt inn skjemaet, og avtaler et passende tidspunkt for konsultasjonen.

Timen betales samtidig som du bestiller den, og dette gjøres via PayPal, Vipps eller en depositumskonto.

Ønsker du å betale via Vipps eller en depositumskonto? Kontakt meg på sandra@latotinaite.no.

OBS! Ikke skriv sensitiv informasjon i bestillingsskjemaet. Eksempler på sensitiv informasjon er: etnisk opprinnelse, opplysninger om religion, fagforeningsmedlemskap, genetiske opplysninger, helseopplysninger og opplysninger om seksuell legning.