Skip to content

Bestilling av en juridisk konsultasjon

Ekspressbestilling av en juridisk konsultasjon for fysiske personer

Betale for tjenesten

Betaling kan gjøres med Vipps – kontakt oss for mer informasjon: sandra@latotinaite.no.

Ekspressbestilling av en juridisk konsultasjon for bedrifter

Betale for tjenesten

Betaling kan gjøres med Vipps – kontakt oss for mer informasjon: sandra@latotinaite.no.

Hvorfor bestille en engangs juridisk konsultasjon?

Mange spørsmål kan besvares (eller til og med løses) i løpet av én enkelt samtale med en advokat. Det skjer ofte at én enkelt samtale med en advokat redder klienten fra å gjøre ting som kunne hatt negative juridiske og/eller økonomiske konsekvenser. Dette er grunnen til at en juridisk konsultasjon er en sikker investering i å beskytte dine interesser.

I løpet av konsultasjonen vil advokaten nøye analysere den aktuelle situasjonen og forklare klienten den juridiske siden av saken, legge frem en løsning og identifisere risikoer og muligheter. Denne tiden vier advokaten fullstendig til klienten og til å løse klientens problemer.

Informasjonen som gis i løpet av en konsultasjon, kan anses å være juridisk rådgivning, en anbefaling eller en oppfordring til å gjøre visse handlinger. Med andre ord påtar advokaten seg ansvar for den juridiske konsultasjonens kvalitet. Advokaten sikrer også at all informasjonen klienten oppgir vil være underlagt advokatens profesjonelle taushetsplikt.

Gir vi gratis innledende juridiske konsultasjoner?

Svaret er et entydig «nei». Å forstå dette uten kunnskap om hvordan advokater arbeider, er sannsynligvis ikke mulig. Forklaringen er ganske enkel her: Målet med gratis innledende konsultasjoner er å tiltrekke nye klienter, ikke å løse de nye klientenes juridiske spørsmål. Dette er grunnen til at gratis innledende konsultasjoner ikke er så «gratis» som de kan gi inntrykk av.

Vi tilbyr ikke slike konsultasjoner, primært av etiske og moralske årsaker. I tillegg er målet vårt å hjelpe klienten på den mest kostnadseffektive måten, samt, avhengig av omstendighetene, å skille lag med klienten etter konsultasjonen og selvsagt å være ansvarlige for kvaliteten av de juridiske konsultasjonstjenestene som er levert.

Hvordan bestille en juridisk konsultasjon

Den enkleste måten å bestille en konsultasjon på, er gjennom PayPal-plattformen for nettbetalinger: Klienten vil automatisk motta en bekreftelse av bestillingen sin og en faktura, mens advokaten på sin side mottar all viktig informasjon om den nye klienten, problemet eller spørsmålet de har samt kontaktinformasjonen deres.

Klienter kan også betale gjennom den populære norske betalingsapplikasjonen Vipps. Kontakt oss på e-post sandra@latotinaite.no, og du får utstedt et depositumskontonummer.

Betaling kan også gjøres via bankoverføring til depositumskontoen klientens midler vil stå på. For mer informasjon, kontakt oss på e-post sandra@latotinaite.no, og du får utstedt et depositumskontonummer.

Hva er en depositumskonto for oppbevaring av klientens midler?

En depositumskonto (klientkonto) er en konto som kun kan åpnes for klienter som er lovmessig identifiserte (advokater, eiendomsmeglere osv.) for å oppbevare og administrere midlene de har blitt betrodd av andre personer, der midlene fortsatt eies av personene som har betalt dem inn.

En depositumskonto gjør det mulig for advokater å holde klientenes midler adskilt fra sine egne og å holde dem trygge på en egen konto.

Hvordan foregår en juridisk konsultasjon?

Juridiske konsultasjoner fjernleveres – over telefon eller en app for videosamtaler valgt av klienten.