Bestill advokatkonsultasjon
Skip to content

KONTRAKTSRETT

  • Utgangspunktet og hovedregelen i norsk rett er at det ikke gjelder noe formkrav ved inngåelse av avtaler. Muntlige avtaler er videre like bindende som skriftlige.
  • En svakhet ved muntlige avtaler er imidlertid at slike avtaler bevismessig står svakt. Blir det uenighet om det er inngått muntlig avtale, og eventuelt hva avtalen omfatter, ender partene gjerne opp i en situasjon hvor man står ord mot ord. Den som hevder at det foreligger en avtale eller som hevder et visst innhold av avtalen, har bevisbyrden for at forholdene faktisk ligger slik an. Dette er ikke alltid så lett, og stiller muntlige avtaler i en helt annen kategori enn skriftlige avtaler. Skriftlige avtaler bør derfor inngås i alle tilfelle og uansett verdien på avtalen.
  • Ved å engasjere advokat ifm. avtalesignering kan en avverge betente konflikter og låste sitasjoner, og ikke minst – høye sakskostnader. Penger spart er penger tjent.