Bestill advokatkonsultasjon
Skip to content

Bygge- og entrepriserett

  • Årlig omsettes det for enorme beløp i byggebransjen. Bak hver omsatte krone ligger det til grunn en avtale mellom byggherre/oppdragsgiver og entreprenør/ oppdragstaker. Antall avtaler er enormt, og det gjøres mye feil.
  • Vi bistår byggeselskaper ifm. kontraktsinngåelse, gjennomføring av kontraktsforpliktelser og konfliktløsning, herunder med analyse av ansvarsforhold. En viktig del av vårt arbeid er å identifisere og eliminere farefaktorer for feil og økonomisk tap – før disse er oppstått. Det er derfor en fordel om man lar seg bistå av en advokat tidlig i prosessen. Ved å kontakte advokat før problemet oppstår kan en ofte avverge betente konflikter og låste sitasjoner, og ikke minst – høye sakskostnader. Penger spart er penger tjent.