Užsakyti advokato Norvegijoje konsultaciją
Skip to content

MĄSTOTE APIE VEDYBINĘ SUTARTĮ? SKAITYKITE ČIA:

1) Norvegijos santuokos įstatymas („ekteskapsloven“) numato, kad sutuoktinių turtas yra bendras („felleseie“), jeigu sutartyje nėra numatyta kitaip. Todėl sutuoktinių turtas, įgytas santuokos metu ir ją nutraukus, dalinamas pusiau.

2) Sutuoktinių turtas, įgytas prieš sudarant santuoką, ją nutraukus nėra dalinamas pusiau.

Sutuoktiniai vedybų sutartimi („ektepakt“), gali iš esmės arba iš dalies apeiti šiuos principus.

Skyrybų atveju yra pusiau dalinamas tik tas turtas, kuris yra įgytas santuokoje. Tačiau sutuoktiniai gali sutarti, kad turtas, įgytas prieš sudarant santuoką, taip pat bus dalinamas (žr. Santuokos įstatymo §44).

Asmenys, sudarydami santuoką, gali susitarti, kad skyrybų atveju jų turtas nebus dalinamas pusiau, kaip tai numato Santuokos įstatymas. Alternatyvi sutuoktinių turto dalybų tvarka yra „særeie“. Tokia tvarka gali būti numatyta tarp sutuoktinių sutartimi (žr. Santuokos įstatymo §42) arba trečiųjų asmenų, tai yra, tokią tvarką gali numatyti palikimo arba dovanos davėjas (žr. Santuokos įstatymo §48).

Prieš sudarant santuoką arba santuokos galiojimo metu asmenys gali sutartimi numatyti tik tas „særeie“ alternatyvas, kurios numatytos Santuokos įstatymo 9 dalyje, kitaip sutartis bus negaliojanti:

• „Helt særeie“ – galimas susitarimas, kad asmeninis turtas nebus dalinimas pusiau.
• „Delvis særeie“ – galimas susitarimas, kad tik tam tikras asmeninis turtas nebus dalinimas pusiau. Tokia sutartis gali turėti galiojimo laiką arba galioti iki kol sutuoktiniams negims bendri vaikai.
• „Skilsmissesæreie“ – galimas susitarimas, kad asmeninis turtas nebus dalinimas pusiau ištuokos atveju, tačiau bus dalinamas pusiau vieno iš sutuoktinių mirties atveju – „særeie i livet, felleseie ved død“.

Tokios sutartys dėl ateityje galimų turto dalybų gali būti sudaromos tik tam tikra forma ir tik su tam tikru turiniu, todėl patartina pasikonsultuoti su teisininkais. Įsiminkite, kad tokių sutarčių nereikia įregistruoti Vedybų sutarčių registre (žr. Santuokos įstatymo §55.) Registruoti reikia tas sutartis, kuriomis didesnės vertės turtas perduodamas iš vieno sutuoktinio kitam. Tai daroma siekiant apsisaugoti nuo kreditorių.

Informaciją paruošė advokatė Sandra Latotinaitė

www.latotinaite.no // www.moneyback.no
Advokatas Norvegijoje. Nekilnojamojo turto brokeris.
Ikiteisminis ir teisminis skolų išieškojimas.
Leidimai, išduoti Tilsynsrådet for advokatvirksomhet bei Finanstiltynet.
Profesinės civilinės atsakomybės draudimas.