Skip to content

EKTESKAPSRETT/ SAMBOERRETT

  • Vi bistår både ektefeller og samboere i forhandlinger og tvistesaker om eierforhold/ formuesordning, inngåelse og tolkning av ektepakt/samboeravtale.
  • En viktig del av vårt arbeid er å bistå ektefeller/samboere ifm. økonomisk oppgjør etter endt ekteskap/ved opphør av samboerforhold.
  • Vi setter oss alltid som mål å løse konflikten på en minnelig måte, og vi kan bistå med konfliktløsning. Kommer partene ikke til enighet, prosederer vi saken i retten for deg.